Dagens bibelord 22.02.2018

2 Kor 6,1-10

1Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves. 2For han sier: Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag.Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag! 3Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet. 4Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. 6Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, 8i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, 9vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, 10vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Granly menighet trenger kandidater i flere komiteer

Valgkomiteen i Granly menighet er inne i en hektisk periode og er takknemlig for alle de som sier ja til nye opgaver og som fortsetter år etter år i ulike komiteer - og de er det mange av! [ Les mer ]

Invitasjon til Onsdagstoppen!

Vi i Granly menighet ønsker dere velkommen til en ny vinter og vår med Onsdagstoppen. [ Les mer ]

Informasjon fra interimsstyret for Granly menighet, desember 2017

Nå på slutten av høstsemesteret har det vært mange saker som har handlet om Granly skole. I tillegg har det dreid seg en del om huset i Klippeveien 6. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Tale v/Erik Gjelstad
Offer til Granly skole
26 Feb
Kirkeforum
Kl. 19:00
Tale v/Arne Austad
Tema: Gled dere alltid!
[ Les mer ]
28 Feb
Fellesskapskveld i Eikkirken
Vi er invitert. Klokkeslett ikke bestemt

28 Feb
Onsdagstoppen
Kl. 16:45
Karneval - kle dere ut og kom til fest!
02 Mar
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Basarkveld m/bingo til inntekt for Barnas Misjonsprosjekt.
Misjonshuset
04 Mar
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Jan Erik Askjer
Vi får besøk av småskolen.
Kollekt til DELKs skoledrift.
Kirkekaffe

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Den tredje sesongens sang i DELK Telemark

- Telemark menighet Det er barnesangen "Hosianna, syng for Jesus!", som står på nr 832 i "Pris hans navn" [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Seier for musikkuka 2018

- Granly skole To uker med intensiv jobbing for elever og ansatte på ungdomsskolen, ble avsluttet med en fantastisk forestilling i Oseberg kulturhus. [ Les mer ]

Dødsfall på skolen

- Ryenberget skole Det er med stor sorg vi meddeler at vaktmester Lars Brekke er død. Skolen holdes stengt fredag 2. mars pga begravelse. [ Les mer ]

Vinterlek i friminuttene

- Bjerkely skole Snø er GØY! Her er det mye liv og lek om dagen, det akes fra alle hauger, bygges snøhuler - og her er det mange muligheter! Bildene taler for seg selv :) [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Dine øyne så meg da jeg var et foster"

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er støtteorganisasjon. [ Les mer ]

DELKs eldste kirkeprotokoller tilgjengelig på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Kirkesamfunnets eldste protokoller er levert til Statsarkivet for det distriktet de hører til, slik lovverket krevet. Kirkeprotokoller skal sendes til nærmeste statsarkiv når det er gått 80 år fra siste registrering i boka. [ Les mer ]