Dagens bibelord 27.02.2017

Jos 22,1-6

1Da kalte Josva til seg rubenittene, gadittene og halvparten av Manasses stamme 2og sa til dem: «Dere har utført alt det som Moses, Herrens tjener, befalte dere, og dere har adlydt meg i alt jeg befalte dere. 3Dere har ikke sviktet brødrene deres gjennom denne lange tiden, men har til denne dag holdt dere til de budene som Herren deres Gud ga dere. 4Siden Herren deres Gud nå har gitt brødrene deres hvile, slik han lovet dem, kan dere også dra til hjemstedene deres og til landet som er deres eiendom, som Moses, Herrens tjener, ga dere på den andre siden av Jordan. 5Men følg nøye og trofast budet og loven som Moses, Herrens tjener, befalte dere: at dere skal elske Herren deres Gud og alltid følge hans veier, så dere holder hans bud, holder fast ved ham og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel.» 6Så velsignet Josva dem og sendte dem av gårde, og de dro hjem til sine telt.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Orgelkonsert i Granly kirke

Søndag 5. mars blir det orgelkonsert i Granly kirke ved kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. Han vil spille PERLER FRA BAROKKEN, og alle er hjertelig velkommen til konserten som begynner kl. 18.00! [ Les mer ]

«7 til kvelds» starter denne våren

"7 til kvelds" er et spise kveldsmat-program som gjør at folk i menigheten – på tvers av alder og andre forskjeller – får en fin sjanse til å treffe hverandre og bli litt bedre kjent. [ Les mer ]

Presten har studiepermisjon

De tre første månedene i 2017 har presten i Granly menighet i Tønsberg Jan Erik Askjer studiepermisjon. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

01 Mar
Eldresamling
Kl. 18:30
I personalrommet
01 Mar
Kveldsgudstjeneste med nattverd
Kl. 20:30
v/Rolf Ekenes
04 Mar
DELuKs Kveld
Kl. 19:30
På Granly. Fra 8.klasse

05 Mar
Familiemøte
Kl. 11:00
1 s i fastetiden. Ved søndagsskolen.Offer til Vestfold Søndagsskolekrets. Kirkekaffe
05 Mar
Orgelkonsert
Kl. 18:00
Ved Bjørn Vidar Ulvedalen. Perler fra barokken. Kollekt til inntekt for orgelet.
06 Mar
Misjonsforening
Kl. 19:00
I kirkestua

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Pasjonskonsert i kirken

- Ryenberget menighet Palmesøndag kveld kl 19.00 blir det pasjonskonsert i Ryenberget kirke. Velkommen inn i konsentrasjon omkring Jesu 7 ord på korset. [ Les mer ]

Første gang i Nord-Troms

- Østfold menighet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. - 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Søk om skoleplass

- Ryenberget skole Fristen for å søke om skoleplass for neste skoleår er 1. mars. Gå inn å se vår nye kampanjeside. [ Les mer ]

Skidag i Kongsberg

- Moe skole Mandag 30. januar hadde 6.-10. klasse sin årlige skidag i slalombakkene i Kongsberg. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Sola Gratia - Kunst og kirke i 500 år"*

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Utstillingen som nå finner sted i Drammens Museum er blant Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017, tema er kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid, og Ryenberget kirkes billedvevteppe vises på utstillingen. [ Les mer ]

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Møre og Romsdal

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til de første samlingene for DELK i Møre og Romsdal. Tilsynsmann i DELK Rolf Ekenes og prest i DELK-Østfold Boe Johannes Hermansen deltar med tale og info. [ Les mer ]

GF og St.Hansstevnet 2017: Programmet tar form

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nå er det litt mer enn fire måneder til DELKs årlige sommerstevne på Gjennestad. I år varer stevnet fra fredag 23. til søndag 25. juni. Vi i programkomiteen synes det blir et flott og spennende program for både barn, ungdom og voksne i alle aldre. [ Les mer ]