Dagens bibelord 14.10.2019

2 Mos 3,7-10

7Herren sa: «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. 8Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og vidstrakt land, inn i et land som flyter av melk og honning, stedet hvor kanaaneerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene bor. 9For nå har skriket fra israelittene nådd meg, og jeg har også sett hvor hardt egypterne undertrykker dem. 10Gå nå! Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Fellesskapskveld for Eik menighet og Granly menighet

Trude og Sveinung Solhaug forteller og viser bilder fra familiens jordomseiling 2018-19 på Granly tirsdag 22. oktober kl. 19. Programmet for øvrig er som følger: • Stedet er gymsalen på Granly• Det blir andakt ved Peter Johansen, prest i Granly menighet• Sang- og musikkinnslag ved Anders Rønningen• Kollekt til Stiftelsen Tesfa (helsemisjonsarbeid i Etiopia)• Kveldsmat […] [ Les mer ]

Ny søndagsskolesang tatt i bruk i Granly menighet

I mange år har vi brukt «Kongebarna synger» som søndagsskolesang på Granly. Den har fungert bra, men nå har vi fått vår helt egen sang! Den er skrevet og komponert av Anders Rønningen, med god hjelp av Peter Johansen og flere barn. Sangen ble introdusert på familiegudstjenesten 1. september, og 8. september ble den tatt […] [ Les mer ]

Stor dugnadsinnsats på Granly

To nye flotte rom på Granly – til søndagsskole, ungdom, kirkestue, møterom, private samlinger og musikkrom for skolen. Tirsdag kveld 3. september ble redskap ryddet ut og gulvene støvsugd i de nye rommene på Granly. Den ordinære dugnaden er nå slutt og vi sender en stor takk til alle som har bidratt til fullføring av […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

16 Okt
Bibeltime over Åpenbaringsboken
Kl. 19:00
v/Peter Johansen
20 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
19.s.i treenighetstiden
Tale v/Svein Minnesjord
Offer til Bondal
22 Okt
Fellesskapskveld
Kl. 19:00
Fellesskapskveld med Eik-kirken, på Granly. Trude og Sveinung Solhaug forteller fra jordomseiling

23 Okt
Onsdagstoppen
Kl. 16:45
Vi lager og spiser taco. Aktivitet er matlaging, pynting og gymsal.
[ Les mer ]
23 Okt
Bibeltime over Åpenbaringsboken
Kl. 19:00
v/Peter Johansen
23 Okt
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Høstnummeret av Moenytt

- Moe skole Et nytt nummer av Moenytt – info fra Moe skole og kirke – er nå ferdig. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK