Dagens bibelord 13.12.2018

Ef 5,8-14

8En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! 9Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. 10Prøv hva som er til glede for Herren! 11Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! 12Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. 13Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, 14og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det:Våkn opp, du som sover,stå opp fra de døde,og Kristus skal lyse for deg.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Gudstjeneste i Granly kirke søndag 16. desember

Tredje søndag i advent blir det gudstjeneste i Granly kirke kl. 11.00. Det blir dåp, nattverd, ofring til Granly skole, og søndagsskole. Under kirkekaffen blir det markering av Jan Erik Askjers avskjed som prest. [ Les mer ]

Konfirmantlørdag og konfirmantpresentasjon

Lørdag 1. desember var ca 40 av DELK sine konfirmanter fra Granly, Bjerkely, Ryenberget, Moe og DELK Telemark samlet i Granly kirke til konfirmantlørdag. Temaet var "Jesus". Hvem er Jesus? [ Les mer ]

Tradisjonsrik julemesse på Granly

Granly menighet følger den lange tradisjonen med julemesser til inntekt for misjonen. Årets julemesse ble arrangert lørdag 17. november og innbrakte nesten 129.000 kroner, en svak nedgang fra i fjor. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

16 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i adventstiden
Prest: Andreas Johansson
Dåp. Søndagsskole. Kirkekaffe. Avskjed med Jan Erik Askjer som prest.
Offer til Granly skole
24 Des
Gudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Prest: Morten Askjer
Offer til Misjon
25 Des
Høytidsgudstjeneste
Kl. 11:00
1. Juledag
Rolf Ekenes
Søndagsskole for de minste.
Offer til Prestetjenesten

26 Des
Jul i ord og toner
Kl. 11:00
2. juledag
28 Des
Romjulskveld
Kl. 18:15
V/Erling Rantrud
30 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Romjulssøndag
Tale v/Arvid Ludvigsen
Offer til Orgel

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Julesangaften søndag 16. des kl. 17

- Ryenberget menighet I år som før inviteres du til et av årets musikalske høydepunkt på Ryenberget: Julesangaften! [ Les mer ]

Konfirmantlørdag og konfirmantpresentasjon

- Bjerkely menighet Lørdag 1. des var ca 40 av DELK sine konfirmanter fra Granly, Bjerkely, Ryenberget, Moe og DELK Telemark samlet i Granly kirke til konfirmantlørdag [ Les mer ]

Presentasjonsbilder av den nye menighetsstua

- Moe menighet Den nye storstua i 1. etasje har blitt svært delikat. Foruten å fungere som base for menighetens ungdomsarbeid (Moskus), brukes den daglig som personalrom for skolens ansatte. Også private leietakere skryter av rommet, som i tillegg et behagelig møterom. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Julespilløvelser

- Moe skole Ungdomsskolen er i full gang med forberedelser til førjulskvelden. [ Les mer ]

Julespill

- Bjerkely skole Torsdag 13. desember kl. 18.00 inviterer skolen til elevenes fremføring av julespillet «En glede for hele folket» av Georg Østebrøt. Kom og gled dere med oss! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Prest i fast stilling - DELK Granly menighet, Tønsberg

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Granly menighet søker prest i inntil 100 % stilling. Menigheten ble etablert i 1911, har ca 600 medlemmer, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum. [ Les mer ]

Min bibelhelt VII: Josef, tømmermannen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I serien «Min Bibelhelt» forsøker jeg å se på hvordan de ulike bibelske personene kan være forbilder for oss. I Bibelen møter vi mange mennesker, mer og mindre prektige, som med sin Gudstro kan lære oss noe vi selv kan ta med i vårt kristenliv. Denne gangen skal vi se på Josef, tømmermannen, Marias mann og Jesus sin jordiske pappa. [ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’ [ Les mer ]