Dagens bibelord 22.07.2017

Luk 7,36-50

36En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. 37Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. 38Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. 39Da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, tenkte han med seg selv: «Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv.» 40Da tok Jesus til orde. «Simon», sa han til fariseeren, «jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte han. 41Jesus sa: «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte fem hundre denarer, den andre femti. 42Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?» 43Simon svarte: «Den han etterga mest, tenker jeg.» «Du har rett», sa Jesus. 44Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus; du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. 45Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. 46Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. 47Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» 48Så sa han til kvinnen: «Syndene dine er tilgitt.» 49Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv: «Hvem er han, som til og med tilgir synder?» 50Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå i fred!»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Haugedag i Østfold søndag 20. august

Sjarmerende Gamlebyen i Fredrikstad blir rammen for menighetsturen for DELK-menighetene i Tønsberg, Horten, Oslo og Østfold. [ Les mer ]

Granly menighet har kjøpt en viktig naboeiendom

21. juni ble det inngått intensjonsavtale om kjøp av Klippeveien 6 på Eik, en naboeiendom som ligger tett inntil Granly skole og skolegården. [ Les mer ]

Interimsstyret for Granly menighet

Det har i lang tid vært drøftet hvordan man best mulig kan finne en ny styringsstruktur for menigheten på Granly. På menighetsmøtet 7. mars 2017 ble det vedtatt å velge et styre og nå er det nye interimsstyret godt i gang med arbeidet. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
7 s i treenighetstiden
Prest: Rolf Ekenes
Offer til Misjon
30 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
8 s i treenighetstiden
Tale v/Arvid Ludvigsen
Offer til Lokalt menighetsarbeid
06 Aug
Gudstjeneste
9 s i treenighetstiden
Prest: Jan Erik Askjer
Bjerkely menighet er innbudt.
Ofring til nye Bjerkely kirke.
Kirkekaffe.

13 Aug
Søndagsmøte
10 s i treenighetstiden
Tale v/Kjetil Baksaas
Offer til Bondal
16 Aug
Bønnesamling i bønnerommet
Kl. 20:00
19 Aug
DELuKs-Kveld
(fra 8. kl.)
https://www.facebook.com/DELuKs-268461799844960/?fref=ts

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Velkommen til Haugedag søndag 20. august

- Østfold menighet Velkommen til Gamlebyen i Fredrikstad, som er en av landets mest populære attraksjoner. Med sin unike bybebyggelse innenfor de velbevarte festningsverkene fra 1660-tallet, er den Nord-Europas best bevarte festningsby. [ Les mer ]

Alle Moes gudstjenester og møter holdes på Misjonssalen

- Moe menighet Vi bygger om kirkerommet. Så lenge ombyggingen foregår, samles menigheten i Peder Bogens gate 4, som er Misjonssambandets forsamlingshus. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

God sommer!

- Ryenberget skole Vi ønsker alle elever, foreldre, ansatte og andre venner av skolen en strålende sommerferie! Første skoledag etter ferien er mandag 21. august kl 08.30. [ Les mer ]

Skoleavslutning for siste gang

- Bjerkely skole Tirsdag 20. juni var en spesiell dag for Bjerkely skole. Da avsluttet vi skoleåret for siste gang i nåværende lokaler. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Kollekt-rekord og stor oppslutning om årets St. Hansstevne

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn For aller første gang i DELKs historie ble Generalforsamlingen og St. Hansstevnet avviklet over tre påfølgende dager. Arrangementet på Gjennestad i Stokke ga ny innsamlingsrekord - hele 194.000 kroner. [ Les mer ]

Nytt kapell innviet på Høgsveen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lørdag 8. juli ble et nyreist kapell innviet på Høgsveen retreat- og gjestegård i Ringsaker. Visetilsynsmann i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Jan Erik Askjer, foresto vigslingen av kapellet som har plass til ca. 40 personer. [ Les mer ]

Lydopptak fra St. Hansstevnet på Gjennestad

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nesten alle taler på DELKs St. Hansstevne både lørdag og søndag er tatt opp og lagt ut som Podcast-filer. Bruk linken nedenfor for å se en oversikt over opptakene. [ Les mer ]