Dagens bibelord 18.11.2017

1 Mos 1,26-31

26Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 31Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Reformasjonsjubileet feiret i Granly kirke

– En novemberkveld i 1483 ble en gutt født i gruvebyen Eisleben i Tyskland. Han ble en helt avgjørende person for kirken. Omtrent slik innledet David Gjerp sin tale under 500-års markeringen av Reformasjonsjubileet i Granly kirke 31. oktober. [ Les mer ]

Konfirmanter i Granly kirke 2018

Et nytt kull konfirmanter er i gang på Granly og i år er vi 25 stykker. Hver torsdag ettermiddag, fra klokka to til fire, møtes konfirmantene til undervisning, samtale, latter, bibel, stillhet og mat! [ Les mer ]

Lina Sandell-kveld

Reidun Hvale forteller og Torill Gjelstad Høimyr spiller. Seniorgruppa inviterer. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Nov
Gudstjeneste
Kl. 11:00
24.s.i treenighetstiden
Prest Herman Næss. Søndagskole
Offer til Prestetjenesten
20 Nov
Misjonsforening
Kl. 19:00
Møtet blir i kirkestua. For alle med interesse for misjon.
22 Nov
Bønnesamling
Kl. 20:00
i Kirken

24 Nov
Tweensklubben
Kl. 19:00
Ewa Moldekleiv kommer. Det blir quizer og lek.
4 - 7 kl. Det blir kollekt.
Misjonshuset.
25 Nov
Julemesse
Kl. 10:30
Åpning av julemessen kl 10.30
Samling i kirken kl. 12.30
Auksjon kl 13.00 (ca.)
25 Nov
DELuKs-Kveld
Kl. 19:30
på Granly
(fra 8.kl)

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Glad i å synge?

- Ryenberget menighet Da bør du bli med i prosjektkoret som skal synge på julesangaften lørdag 9. desember. Det blir lav terskel og høy sangglede! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Operasjon bronseplass

- Skauen kristelige skole I tredje klasse leser vi masse om dagen. Klassen er meldt på Nordli lesekonkurranse og har pr dags dato lest 1567 sider per elev de siste syv ukene. [ Les mer ]

Ledig stilling

- Bjerkely skole Ledig vikariat omgående med mulighet for fast ansettelse for assistent i ca. 50% stilling [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

170 DELK-skoleansatte samlet på Tjøme

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hvert andre år samles alle ansatte i DELK-skolene til felles personalseminar. 6.-7. november deltok 170 personer på seminaret som denne gangen var lagt til Havna hotell på Tjøme. Gjennomgangstemaet for seminaret var menneskeverd og med følgende setning som overskrift på programmet: «Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest.» [ Les mer ]

Kirkeforum om Hauge

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Kirkeforum i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) arrangerte en interessant og lærerik temakveld om ”Hans Nielsen Hauge – mannen, troen og arven” 18. september i Bjerkely menighetssenter i Re i Vestfold. [ Les mer ]

Les DELKs gamle kirkebøker på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lørdag den sekstende mars i 1872 samler femtiåtte mennesker seg på en gård i Jarlsberg grevskap, dagens Vestfold. Våren hadde nok så vidt tittet fram, men denne dagen var det overskyet. Regnet meldte likevel ikke sin ankomst på noe tidspunkt i løpet av dette døgnet. Ved tolvtiden på formiddagen var det bare en eneste Celsius-grad i luften. [ Les mer ]