Dagens bibelord 18.04.2019

Joh 13,1-17

1Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. 2De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. 3Jesus visste at Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. 4Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. 5Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. 6Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?» 7Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» 8«Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. 9Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!» 10Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene – men ikke alle.» 11For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke alle rene.» 12Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? 13Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. 14Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. 15Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. 16Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. 17Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Diakon i deltidsstilling

DELK Granly menighet i Tønsberg har vedtatt å styrke det diakonale arbeidet i menigheten, og skal ansette diakon i 30 % stilling. Diakonen vil ha en viktig rolle i å videreutvikle menigheten sammen med eldsteråd, menighetsutvalg, diakoniutvalget og andre frivillige medarbeidere. [ Les mer ]

Peter Johansen innsatt som prest i Granly menighet

Peter Johansen ble innsatt som prest under gudstjenesten i Granly kirke i Tønsberg søndag 10. mars, og en nesten fullsatt kirke hadde møtt fram for å være med på den høytidelige handlingen. [ Les mer ]

Årsmøte for skolen og kirken 20. mars

Møtet avholdes i gymsalen på Granly skole. Vi starter med årsmøte/generalforsamling for Granly skole kl 19.00 – ca 20.30, og menighetens årsmøte fortsetter deretter, ca 20.45 – 22.00. Møtet åpner med andakt kl 19.00, og det blir enkel bevertning mellom årsmøtene, ca kl 20.30 – 20.45. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

18 Apr
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 18:00
Skjærtorsdag
Andreas Johansson
19 Apr
Langfredagsmøte
Kl. 11:00
v/Tore Slettvik
Matt 26, 30- 27, 50.
21 Apr
Høytidsgudstjeneste
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Peter Johansen
Offer til Prestetjenesten

22 Apr
2. Påskedag
Kl. 11:00
v/Alf Henrik Engen
Dagens tekst: Joh 20, 11-18. Bønnevandring.
24 Apr
Bønn og lovsang i kirken
Kl. 20:00
Velkommen!
26 Apr
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Vi arrangerer ulike ballspill og leik ute på ballsletta (crocket, kubbespill, fotball og kanskje bruskasseklatring (?) Dette blir en spennende kveld!! Oppmøte på Misjonshuset.

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

DELK er på radioen!

- Østfold menighet DELK-Østfold sender på Radio Øst fjerde hver søndag. Vi har gudstjeneste (i opptak) kl. 11.00-12.00 og omsorgsprogram (direktesending) kl. 20.30-22.30 samme søndag. Neste gang er søndag 5. mai. [ Les mer ]

Velkommen til påskekonsert 2. påskedag

- Moe menighet Ungdomskoret Sebaot inviterer til konsert 2. påskedag. Bli med og feire Jesu oppstandelse. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Påskelunsj for småskoletrinnet

- Moe skole Torsdag 11. april ville småskoletrinnet gjøre noe sammen før påske. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Påskebetraktning

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn «Så ødelagt var han, han lignet ikke en mann, han så ikke ut som et menneske. Vi tenkte: han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder» (Jes 52,14b.53,4b-5a). [ Les mer ]

Programmet for Sankthansstevnet og GF 2019 er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en stor glede å ønske velkommen til DELKs generalforsamling og sommerstevne! Fra torsdag 21. juni til søndag 23. juni inntar vi igjen vakre Gjennestad i Vestfold for gode og oppbyggelige dager sammen. [ Les mer ]