Dagens bibelord 26.02.2017

1 Kor 13,1-7

1Om jeg taler med menneskers og englers tunger,men ikke har kjærlighet,da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. 2Om jeg har profetisk gave,kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,men ikke har kjærlighet,da er jeg intet. 3Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,ja, om jeg gir meg selv til å brennes,men ikke har kjærlighet,da har jeg ingen ting vunnet. 4Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. 5Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. 6Den gleder seg ikke over urett,men har sin glede i sannheten. 7Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Orgelkonsert i Granly kirke

Søndag 5. mars blir det orgelkonsert i Granly kirke ved kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. Han vil spille PERLER FRA BAROKKEN, og alle er hjertelig velkommen til konserten som begynner kl. 18.00! [ Les mer ]

«7 til kvelds» starter denne våren

"7 til kvelds" er et spise kveldsmat-program som gjør at folk i menigheten – på tvers av alder og andre forskjeller – får en fin sjanse til å treffe hverandre og bli litt bedre kjent. [ Les mer ]

Presten har studiepermisjon

De tre første månedene i 2017 har presten i Granly menighet i Tønsberg Jan Erik Askjer studiepermisjon. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag.
Prest er Olaf Engestøl. Ofring til Nordre Vestfold. Kirkekaffe
01 Mar
Eldresamling
Kl. 18:30
I personalrommet
01 Mar
Kveldsgudstjeneste med nattverd
Kl. 20:30
v/Rolf Ekenes

04 Mar
DELuKs Kveld
Kl. 19:30
På Granly. Fra 8.klasse
05 Mar
Familiemøte
Kl. 11:00
1 s i fastetiden. Ved søndagsskolen.Offer til Vestfold Søndagsskolekrets. Kirkekaffe
05 Mar
Orgelkonsert
Kl. 18:00
Ved Bjørn Vidar Ulvedalen. Perler fra barokken. Kollekt til inntekt for orgelet.

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Pasjonskonsert i kirken

- Ryenberget menighet Palmesøndag kveld kl 19.00 blir det pasjonskonsert i Ryenberget kirke. Velkommen inn i konsentrasjon omkring Jesu 7 ord på korset. [ Les mer ]

Første gang i Nord-Troms

- Østfold menighet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. - 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Søk om skoleplass

- Ryenberget skole Fristen for å søke om skoleplass for neste skoleår er 1. mars. Gå inn å se vår nye kampanjeside. [ Les mer ]

Skidag i Kongsberg

- Moe skole Mandag 30. januar hadde 6.-10. klasse sin årlige skidag i slalombakkene i Kongsberg. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Sola Gratia - Kunst og kirke i 500 år"*

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Utstillingen som nå finner sted i Drammens Museum er blant Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017, tema er kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid, og Ryenberget kirkes billedvevteppe vises på utstillingen. [ Les mer ]

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Møre og Romsdal

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til de første samlingene for DELK i Møre og Romsdal. Tilsynsmann i DELK Rolf Ekenes og prest i DELK-Østfold Boe Johannes Hermansen deltar med tale og info. [ Les mer ]

GF og St.Hansstevnet 2017: Programmet tar form

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nå er det litt mer enn fire måneder til DELKs årlige sommerstevne på Gjennestad. I år varer stevnet fra fredag 23. til søndag 25. juni. Vi i programkomiteen synes det blir et flott og spennende program for både barn, ungdom og voksne i alle aldre. [ Les mer ]