Dagens bibelord 30.03.2017

Matt 20,17-19

17Jesus dro nå opp mot Jerusalem. På veien tok han de tolv disiplene til side og sa til dem: 18«Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden 19og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises opp.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

«7 til kvelds» starter denne våren

"7 til kvelds" er et spise kveldsmat-program som gjør at folk i menigheten – på tvers av alder og andre forskjeller – får en fin sjanse til å treffe hverandre og bli litt bedre kjent. [ Les mer ]

Presten har studiepermisjon

De tre første månedene i 2017 har presten i Granly menighet i Tønsberg Jan Erik Askjer studiepermisjon. [ Les mer ]

Tradisjonsrik julemesse i Granly kirke

Stor oppslutning og enda større giverglede ga 124 000 kroner til DELKs misjonsarbeid på dagens julemesse i Granly kirke. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

01 Apr
DELuKs Kveld
Kl. 19:30
Fra 8.klasse
02 Apr
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
Prest er Jan Erik Askjer. Ofring til lokalt menighetsarbeid.
04 Apr
Misjonsforening
Kl. 19:00
I kirkestua.

05 Apr
Onsdagstoppen.
Kl. 16:45
05 Apr
Kveldsgudstjeneste med nattverd
Kl. 20:30
Prest er Jan Erik Askjer.
09 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag.
Tale v/Kjell Magne Baksaas
Offer til Bondal

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Påskens budskap formidlet i kunsten

- Ryenberget menighet Bilder forteller på en annen måte enn ord. Torsdag 6. april kl. 19 'risikerer' du å få dypere innsikt i noen bibelske sannheter - ved hjelp av bilder. [ Les mer ]

Katakombens hemmelighet - Lys i mørket

- Moe menighet En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Gøy med lego

- Moe skole Har du litt lego hjemme som du pleide å leke med? På Park hotell lærte 7. klasse å programmere lego. [ Les mer ]

Sunt kosthold

- Skauen kristelige skole Vi i 9.klasse har hatt et prosjekt i faget mat og helse. Prosjektet har gått ut på at vi skal lage lunsjprodukter som vil forbedre kostholdet og matlysten til elever på skolen. Her får dere se presentasjonen og arbeidet til den ene gruppen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]