Dagens bibelord 26.04.2017

Jes 63, 10-15

10Men de var trassigeog gjorde hans hellige Ånd sorg.Så ble han en fiende for dem,han kjempet selv imot dem. 11Da tenkte folket på gamle dager, på Moses.Hvor er han som førteen gjeter for småfeet sittopp fra vannet?Hvor er han som gasin hellige Ånd i hans indre, 12han som lot sin herlige armgå fram på høyre side av Moses,han som kløvde vannet foran demfor å skape seg et evig navn, 13han som lot dem gå gjennom dypenesom hesten gjennom ørkenen?De snublet ikke. 14Lik buskap som går ned i dalen,førte Herrens ånd dem til hvile.Slik ledet du ditt folkfor å skape deg et herlig navn. 15Se ned fra himmelen,fra din hellige, herlige bolig!Hvor er din lidenskap og din styrke?Ditt dirrende hjerte og din barmhjertighetholder seg tilbake for meg.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Påskefeiring i Granly kirke

Det blir gudstjenester og møter i Granly kirke alle dagene i påsken unntatt påskeaften, og det detaljerte programmet kan du lese i artikkelen som du finner ved å klikke deg videre. [ Les mer ]

”Nei som prest, ja som hva?”

Kirkeforum DELK inviterer til åpent temamøte om kvinner og tjeneste i DELK-menighetene på Granly skole i Tønsberg. [ Les mer ]

«7 til kvelds» starter denne våren

"7 til kvelds" er et spise kveldsmat-program som gjør at folk i menigheten – på tvers av alder og andre forskjeller – får en fin sjanse til å treffe hverandre og bli litt bedre kjent. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

29 Apr
DELuKs Kveld.
Kl. 19:30
Fra 7. klasse.
30 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3 s i påsketiden.
Prester er Jan Erik Askjer og Rolf Ekenes. Det er innsettelse av 2 eldste. Kirkekaffe.
Offer til Ungdomsarbeidet
03 Mai
Kveldsgudstjeneste med nattverd.
Kl. 20:30
Prest er Jan Erik Askjer.

07 Mai
Familiemøte.
Kl. 11:00
4 s i påsketiden. Ofring til nødhjelp.
10 Mai
Bønnesamling.
Kl. 20:00
I Bønnerommet.
13 Mai
DELuKs Kveld.
Kl. 19:30
Fra 7. klasse.

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Damenes aften 11. mai

- Ryenberget menighet Vi går snart inn i en måned der de fleste skal bake minst én kake, så hva er vel bedre enn å få nye tips til pynting? Du får både se, lære og prøve selv - og smake! Det blir en hyggelig kveld med andakt, god prat rundt bordene og deilige kaker. [ Les mer ]

Utvidelse av kirkerommet

- Moe menighet Etter flere år med planlegging ser det ut til at de fleste utbyggingsbrikkene er i ferd med å falle på plass. Byggekomiteen sikter seg inn på byggestart medio juni 2017. Utvidelsen innebærer utvidet kirkerom/gymsal, nytt allrom mellom de to hovedbyggene og et stort oppholdsrom under allrommet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Bjerkely bok og bolle

- Bjerkely skole Markering av verdens bokdag som i år var søndag 23. april, ble gjennomført mandag 24. april - i god tradisjonsrik ånd, med forfatter, bok og bolle. [ Les mer ]

Foreldreundersøkelsen - Spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte

- Skauen kristelige skole Vi er interessert i hvordan dere som foreldre og foresatte opplever barnas læringsmiljø i skolen og hvordan dere synes samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Vi har derfor valgt å gjennomføre Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. [ Les mer ]

Vi trenger en miljøarbeider

- Ryenberget skole Dette er en nyopprettet prosjektstilling med mange spennende muligheter for den rette personen. Søknadsfrist er 1. mai. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Påskeandakt - Hvilken sorg slukker påskemorgen?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hva kan det hjelpe å høre om steinen som ble rullet bort fra gravåpningen for 2000 år siden, når vi kjenner så mange tunge steiner. Kanskje vi vil legge inn en protest mot Gud: Påskemorgen ser ikke ut til å spare oss i det hele tatt! [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]