Dagens bibelord 16.08.2017

Joh 6,60-71

60Mange av disiplene hans sa da de hørte det: «Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?» 61Jesus visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og han sa: «Gjør dette at dere faller fra? 62Hva så når dere ser Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? 63Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. 64Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde ham. 65Og han la til: «Derfor sa jeg til dere: Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far.» 66Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. 67Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» 70Da sa Jesus til dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel!» 71Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot. For han skulle forråde Jesus, og han var en av de tolv.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Kjell Magne Baksaas ny eldste

Eldstevalget i Granly menighet ble avsluttet søndag 13. august. Valgdeltakelsen var på 52 %. Kjell Magne Baksaas fikk 89 % av stemmene. Tre andre fikk fra en til tre stemmer. [ Les mer ]

Haugedag i Østfold søndag 20. august

Sjarmerende Gamlebyen i Fredrikstad blir rammen for menighetsturen for DELK-menighetene i Horten, Nordre Vestfold, Oslo, Tønsberg og Østfold. [ Les mer ]

Granly menighet har kjøpt en viktig naboeiendom

21. juni ble det inngått intensjonsavtale om kjøp av Klippeveien 6 på Eik, en naboeiendom som ligger tett inntil Granly skole og skolegården. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

16 Aug
Bønnesamling i bønnerommet
Kl. 20:00
19 Aug
DELuKs-Kveld
(fra 8. kl.)
https://www.facebook.com/DELuKs-268461799844960/?fref=ts
20 Aug
Menighetstur til Østfold
Utegudstjeneste i gamlebyen i Fredrikstad

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Rosenius - hver dag - hele året

- Ryenberget menighet “Vår egen” Oddbjørn Tennfjord leste inn alle andaktene fra Carl Olof Rosenius sin Husandaktsbok i fjor. Dette en bok som har fått prege mange, og er nå gjort gratis tilgjengelig gjennom podcaster - lydfiler - en for hver dag i året. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Skolestart høsten 2017

- Skauen kristelige skole Vi ønsker alle velkommen til skolestart mandag 21. august kl. 08.40. Skoleåret starter med fellessamling i gymsalen og avslutter etter følgende tider: 1. klasse kl. 11.00 2.-4. klasse kl. 13.10 5.-10. klasse kl. 14.00 Velkommen til Skauen kristelige skole og skoleåret 2017! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Kollekt-rekord og stor oppslutning om årets St. Hansstevne

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn For aller første gang i DELKs historie ble Generalforsamlingen og St. Hansstevnet avviklet over tre påfølgende dager. Arrangementet på Gjennestad i Stokke ga ny innsamlingsrekord - hele 194.000 kroner. [ Les mer ]

Nytt kapell innviet på Høgsveen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lørdag 8. juli ble et nyreist kapell innviet på Høgsveen retreat- og gjestegård i Ringsaker. Visetilsynsmann i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Jan Erik Askjer, foresto vigslingen av kapellet som har plass til ca. 40 personer. [ Les mer ]

Lydopptak fra St. Hansstevnet på Gjennestad

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nesten alle taler på DELKs St. Hansstevne både lørdag og søndag er tatt opp og lagt ut som Podcast-filer. Bruk linken nedenfor for å se en oversikt over opptakene. [ Les mer ]