Dagens bibelord 15.08.2018

1 Mos 1,26-31

26Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 31Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Konfirmasjon i DELK

Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på DELKs konfirmantopplegg for 2018/2019. Konfirmasjon handler om å la troen få røtter og at du skal oppleve fellesskap med andre som også er døpt og tror på Jesus. [ Les mer ]

Sommertur for «Vi over 60»

Busstur til Larvik 5. juni. Besøker Nanset kirke og omvisning på Tollerodden. [ Les mer ]

Vårdugnad 8. mai

Tirsdag 8. mai er det dugnad på Granly. Både skolen og menigheten har vårdugnad denne dagen. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

15 Aug
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
19 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13. s. i treenighetstiden
Tale v/Alf Henrik Engen
Søndagskole
Offer til Orgel
22 Aug
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00

26 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Vingårdssøndag/14.s. i treenighetstiden
Prest: Andreas Johansson
Ofring til Granly skole. Forbønn for ansatte ved Granly skole. Kirkekaffe.
29 Aug
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
01 Sep
DELuKS Kick-off
Kl. 19:30
Vi gleder oss til å se deg! (Fra 8. klasse)

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Konsert med Sveinung Hølmebakk

- Ryenberget menighet I samarbeid med NOREA Mediemisjon inviterer vi til en spennende konsert denne kvelden. Inntektene fra billettsalget går til SAT-7, en kristen TV-kanal som sprer evangeliet i Midtøsten. Billetter kr. 250,-. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Velkommen til nytt skoleår!

- Skauen kristelige skole Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår. Vi møtes mandag 20.august kl 08:40 i gymsalen. [ Les mer ]

Skolestart 2018-19

- Moe skole Sommeren er snart over og vi gleder oss til å ta imot 140 elever til nytt skoleår! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Prestenes vaktuker sommeren 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn En oversikt over prestenes tjenesteuker gjennom sommeren finnes på midtsidene i Underveis, og nå er også oversikten å finne her på DELKs nettsider. Klikk på Les mer og se hele den detaljerte listen. [ Les mer ]

Et nødvendig brev

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en kommentar vi har møtt fra flere i det senere: Hvorfor var det nødvendig å sende et slikt brev til flere tusen mennesker for ting som ligger mange tiår tilbake i tid? Det vil rippe opp i gjengrodde sår; la det få ligge. Det kan føre til konsekvenser vi ikke kan ane rekkevidden av. [ Les mer ]