Dagens bibelord 22.06.2018

Gal 5,6-15

6For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. 7Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten? 8Hvem har overtalt dere? Ikke han som kalte dere! 9Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. 10Men i Herren stoler jeg på at dere ikke vil tenke annerledes enn jeg gjør. Den som forvirrer dere, skal få sin dom, hvem det så er. 11Hvis jeg fremdeles forkynner omskjærelsen, søsken, hvorfor blir jeg da forfulgt? Da er ikke korset lenger noen snublestein. 12Må de bare skjære av seg alt sammen, disse som sprer uro blant dere! 13Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. 14For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. 15Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp!

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Konfirmasjon i DELK

Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på DELKs konfirmantopplegg for 2018/2019. Konfirmasjon handler om å la troen få røtter og at du skal oppleve fellesskap med andre som også er døpt og tror på Jesus. [ Les mer ]

Sommertur for «Vi over 60»

Busstur til Larvik 5. juni. Besøker Nanset kirke og omvisning på Tollerodden. [ Les mer ]

Vårdugnad 8. mai

Tirsdag 8. mai er det dugnad på Granly. Både skolen og menigheten har vårdugnad denne dagen. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Jun
Sankthansstevne på Gjennestad
Kl. 11:00
Åpningsmøte lørdag kl. 1100 ved Bertil Andersson.
[ Les mer ]
24 Jun
Sankthansstevne på Gjennestad
Kl. 11:00
Gudstjeneste søndag kl. 11.00 ved Ulf Asp.
[ Les mer ]
30 Jun
Bibeltime på Bjerkly
Kl. 19:00
Ved Andreas Johansson

01 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s.i treenighetstiden
Offer til Orgel
08 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
7.s.i treenighetstiden
Jens Bjørnsgård
Kollekt til Åpne Dører
15 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
8.s.i treenighetstiden
Tale v/Georg Stensland
Kollekt til utenlandsarbeid

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer og tidlig høst i menigheten

- Ryenberget menighet Hver søndag i sommer er det enten gudstjeneste eller sommerandakt i kirken kl. 11. Mer konkret informasjon finner du i kalenderen. Søndag 19. august er det forbønn for skolepersonalet og avskjedsmarkering for prest Ulf Asp. Søndag 2. september drar menigheten på tur til Høgsveen retreat- og gjestegård. [ Les mer ]

Konfirmasjon i DELK

- Bjerkely menighet Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på DELKs konfirmantopplegg for 2018/2019. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

7. klasse på tur til Hjertås

- Moe skole En deilig vårdag i april hadde vi en flott tur til skogen ved Hjertås. [ Les mer ]

Fortsatt mulig å søke skoleplass.

- Granly skole Søknadsfristen har gått ut, men det er mulig å søke skoleplass i klasser med ledig plasser. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Vil du utvikle menighetslivet sammen med oss?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn To av våre medarbeiderne i Ryenberget menighet går av med pensjon, og vi har flere oppgaver vi trenger deg til: Barne- og ungdomsarbeid, musikk, administrasjon og økonomi, og et 50% vikariat som prest frem til 31.12.2019. [ Les mer ]

Program for DELKs sankthansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold. [ Les mer ]

En radikal kirke

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – Det er behov for en radikal kirke, sa Rolf Kjøde, som var en av de to innlederne under temamøtet i regi av Kirkeforum i DELK, som ble holdt i Ryenberget kirke 30. mai. Emnet var: «Hvor mye skal kirken blande seg inn i politikken?» Om kristentro, politikk og samfunnsansvar. [ Les mer ]