Dagens bibelord 23.01.2018

Gal 3,1-7

1Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede? 2Svar meg på én ting: Fikk dere Ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? 3Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet? 4Har dere opplevd alt dette forgjeves – hvis det da var forgjeves? 5Han som gir dere Ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører og tror? 6Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. 7Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Invitasjon til Onsdagstoppen!

Vi i Granly menighet ønsker dere velkommen til en ny vinter og vår med Onsdagstoppen. [ Les mer ]

Informasjon fra interimsstyret for Granly menighet, desember 2017

Nå på slutten av høstsemesteret har det vært mange saker som har handlet om Granly skole. I tillegg har det dreid seg en del om huset i Klippeveien 6. [ Les mer ]

Ny vellykket julemesse i Granly kirke

Granly menighet følger en årelang tradisjon med julemesse til inntekst for kirkesamfunnets misjonsengasjement. Årets julemesse ble arrangert lørdag 25. november og innbrakte hele 135.750 kroner. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Jan
Åpen skole
Kl. 18:00
Granly skolen har åpen skole fra kl 18.00 til 20.00.
I kirken blir det korveksted fra 18:00 til 19.00.
24 Jan
Onsdagstoppen
Kl. 16:45
Ut i naturen – vi møtes ved «hytta» i Messeområdet (ved akebakken). Ta med akeutstyr og skøyter.
24 Jan
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00

27 Jan
DELuKs-kveld
Kl. 19:30
(fra 8. kl) på Granly
[ Les mer ]
28 Jan
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Prest: Andreas Johansson
Søndagsskole
Kirkekaffe
Offer til Ungdomsarbeidet
31 Jan
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

BIBELHELG ved Curt Westman

- Østfold menighet i Missingmyra bedehus lørdag 3. og søndag 4. februar 2018 Tema: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Godt nytt år!

- Moe skole Skolen starter opp igjen onsdag 3. januar (4.-10. klasse) og torsdag 4. januar (1.-3. klasse). [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Tro og tvil på kristendomsseminar

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn ”Forsvare tro – rom for tvil” var temaet for årets kristendomsseminar i DELK. Gen. sekr. i Laget, Karl-Johan Kjøde, maktet å formidle temaet på en relevant og klargjørende måte. [ Les mer ]

Velkommen til DELKs St. Hansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs tradisjonsrike sommerstevne vil også i år bli arrangert på Gjennestad i Stokke - lørdag 23. og søndag 24. juni. Stevnets tema er «Bygge for livet». [ Les mer ]