Søndagsmøte 5. søndag i påsketiden

Søndagsmøte 19. mai 2019 v/ Lars Håkon Slette
1.Kong 8, 12-13 27-30

[ Les mer ]

Konfirmasjonsgudstjeneste 4.søndag i påsketiden

Konfirmasjonsgudstjeneste i Granly kirke 12. mai 2019
v/ Andreas Johansson og Peter Johansen.
Joh. 14, 1-11

[ Les mer ]

Familiegudstjeneste 3. søndag i påsketiden v/ Peter Johansen

Familiegudstjeneste 5. mai 2019
Mark 6, 30-44

[ Les mer ]

Gudstjeneste 2. søndag i påsketiden v/ Andreas Johansson

Gudstjeneste 28. april 2019 ved konfirmantene, prest Andreas Johansson.
Joh 20, 24-31

[ Les mer ]

2. Påskedag 2019 v/ Alf Henrik Engen

Møte 2. Påskedag 2019 i Granly kirke.
Joh 20, 11-18

[ Les mer ]

Gudstjeneste 1. Påskedag 2019 v/ Peter Johansen

Gudstjeneste 1. Påskedag 21. april 2019 i Granly kirke.
Joh 20, 1-10

[ Les mer ]

Langfredag 2019 v/ Tore Slettvik

Møte Langfredag 19. april 2019 i Granly kirke.
Matt 26, 30-75
Matt 27, 1-50

[ Les mer ]

Gudstjeneste Skjærtorsdag v/ Andreas Johansson

Del 2 av preken

[ Les mer ]

Gudstjeneste Skjærtorsdag v/ Andreas Johansson

Fra Gudstjeneste Skjærtorsdag 18. april 2019 i Granly kirke.
Joh 13, 1-17

[ Les mer ]

Søndagsmøte Palmesøndag v/ Svein Minnesjord

Fra søndagsmøte 14. april 2019 i Granly kirke.
Joh 12, 1-13

[ Les mer ]