Årsmøte for skolen og kirken 21. mars

Onsdag 21. mars kl. 19.00 – 22.00 er det årsmøte for både Granly skole og Granly menighet, i gymsalen.

Vi starter med andakt ved Andreas Johansson. Deretter er det skolens årsmøte før pausen og menighetens årsmøte etter pausen.

På menighetens årsmøte skal vi blant annet behandle nye vedtekter og et forslag om opprettelse av to små stillinger som diakon og menighetssekretær.

Sakspapirer (som ikke allerede er delt ut) til menighetens årsmøte deles ut på gudstjenesten søndag 18. mars. Dette er en fellesgudstjeneste med Bjerkely menighet – i Bjerkely kirke.

Sakspapirene kan også fås ved å sende mail til tore.slettvik@delk.no.

Sakspapirene til skolens årsmøte (generalforsamling) deles ut på møtet, og kan fås ved henvendelse til skolen.