Gaver

Ny ordning fra 2017 om menighetsbidrag og skattefradrag for gaver

Kjære venner, takk til dere alle for forbønn og gaver til Granly skole og Granly menighet. Vi er takknemlige for at vi kan drive en kristen skole og at vi har en stor og aktiv menighet på Granly.

[ Les mer ]