For voksne

Informasjon fra interimsstyret for Granly menighet, desember 2017

Nå på slutten av høstsemesteret har det vært mange saker som har handlet om Granly skole. I tillegg har det dreid seg en del om huset i Klippeveien 6.

[ Les mer ]

Sommertur for pensjonister

Sommerturen blir 23. mai. Den går til Skien, Brekkeparken og Telemark museum.

[ Les mer ]

«7 til kvelds» starter denne våren

«7 til kvelds» er et spise kveldsmat-program som gjør at folk i menigheten – på tvers av alder og andre forskjeller – får en fin sjanse til å treffe hverandre og bli litt bedre kjent.

[ Les mer ]

Invitasjon til Alphakurs i Granly menighet

I Alpha er det anledning til å utforske den kristne tro i et åpent og avslappende miljø. Alphakurset består av 6 ukentlige og tankevekkende samlinger der vi tar opp viktige temaer i kristendommen. Kurset starter 30. august og avsluttes 16. oktober.

[ Les mer ]

Kveldsgudstjenester

Første onsdag i måneden er det kveldsgudstjeneste kl 20.30 i Granly kirke.
Tanken er at det kan være et hvilested og en rasteplass i hverdagen.

[ Les mer ]

Bibelgrupper/husmøter

Små fellesskap i det store fellesskapet.

[ Les mer ]

Bønn i kirken

Onsdager kl. 20.30 samles vi i bønnerommet over sakristiet. Der har vi også bønn kl. 10.15 i forkant av alle søndagsgudstjenester og møter.

[ Les mer ]

Misjonsforening

Misjon er en viktig hjertesak for Granly menighet. For å skape og bevare misjonsglød i menigheten har vi en misjonsforening.

[ Les mer ]

Diakoni

Diakoni er en viktig del av menighetens arbeid.

[ Les mer ]