Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Kjell Magne Baksaas ny eldste

Eldstevalget i Granly menighet ble avsluttet søndag 13. august. Valgdeltakelsen var på 52 %. Kjell Magne Baksaas fikk 89 % av stemmene. Tre andre fikk fra en til tre stemmer.

[ Les mer ]

Haugedag i Østfold søndag 20. august

Sjarmerende Gamlebyen i Fredrikstad blir rammen for menighetsturen for DELK-menighetene i Horten, Nordre Vestfold, Oslo, Tønsberg og Østfold.

[ Les mer ]

Granly menighet har kjøpt en viktig naboeiendom

21. juni ble det inngått intensjonsavtale om kjøp av Klippeveien 6 på Eik, en naboeiendom som ligger tett inntil Granly skole og skolegården.

[ Les mer ]

Interimsstyret for Granly menighet

Det har i lang tid vært drøftet hvordan man best mulig kan finne en ny styringsstruktur for menigheten på Granly. På menighetsmøtet 7. mars 2017 ble det vedtatt å velge et styre og nå er det nye interimsstyret godt i gang med arbeidet.

[ Les mer ]

Konfirmasjon i Granly kirke 2017

Søndag 14. mai ble en stor festdag i Granly kirke. I overkant av fem hundre mennesker hadde møtt fram for å være med på konfirmasjonsgudstjenesten med 21 konfirmanter.

[ Les mer ]

Sommertur for pensjonister

Sommerturen blir 23. mai. Den går til Skien, Brekkeparken og Telemark museum.

[ Les mer ]

To nye eldste innsatt i Granly menighet

Søndag 30. april – 3. søndag i påsketiden – ble Roar Bjørndal og Tore Slettvik innsatt som eldste i Granly menighet.

[ Les mer ]

Resten av vårdugnaden utsatt inntil videre

På grunn av snø, kaldt vær og fuktighet er resten av dugnaden på Granly utsatt inntil videre.

[ Les mer ]

«7 til kvelds» starter denne våren

«7 til kvelds» er et spise kveldsmat-program som gjør at folk i menigheten – på tvers av alder og andre forskjeller – får en fin sjanse til å treffe hverandre og bli litt bedre kjent.

[ Les mer ]

Presten har studiepermisjon

De tre første månedene i 2017 har presten i Granly menighet i Tønsberg Jan Erik Askjer studiepermisjon.

[ Les mer ]