Kalender

Jan - 2018

23 Jan
Åpen skole
Kl. 18:00
Granly skolen har åpen skole fra kl 18.00 til 20.00.
I kirken blir det korveksted fra 18:00 til 19.00.
24 Jan
Onsdagstoppen
Kl. 16:45
Ut i naturen – vi møtes ved «hytta» i Messeområdet (ved akebakken). Ta med akeutstyr og skøyter.
24 Jan
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00

27 Jan
DELuKs-kveld
Kl. 19:30
(fra 8. kl) på Granly
[ Les mer ]
28 Jan
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Prest: Andreas Johansson
Søndagsskole
Kirkekaffe
Offer til Ungdomsarbeidet
31 Jan
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00

Feb - 2018

04 Feb
Familiemøte
Kl. 11:00
Kristi forkl. dag
Tale v/Camilla Døvik Vestøl
Kirkekaffe
Offer til Vestfold Søndagsskolekrets
07 Feb
Pensjonisttreff
Kl. 18:00
Knut Bergan forteller om Åpne Dørers arbeid. (Allrommet)

07 Feb
Kveldsgudstjeneste m/nattverd
Kl. 20:30
Jan Erik Askjer

08 Feb
Småskolens misjonskveld
Kl. 16:30
10 Feb
DELuKs-Kveld
Kl. 19:30
(fra 8. kl) på Granly
[ Les mer ]
11 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: Ulf Asp
Moe menighet er invitert. Offer til utbygging av Moe skole og kirke
Søndagskole

14 Feb
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
18 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1 s. i fastetiden
Tale v/Andreas Johansson
Kollekt til Israelmisjonen
25 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Tale v/Erik Gjelstad
Offer til Granly skole

26 Feb
Kirkeforum
Kl. 19:00
Tale v/Arne Austad
Tema: Gled dere alltid!
[ Les mer ]
28 Feb
Fellesskapskveld i Eikkirken
Vi er invitert. Klokkeslett ikke bestemt
28 Feb
Onsdagstoppen
Kl. 16:45
Karneval - kle dere ut og kom til fest!

Mar - 2018

04 Mar
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Jan Erik Askjer
Vi får besøk av småskolen.
Kollekt til DELKs skoledrift.
Kirkekaffe
07 Mar
Kveldsgudstjeneste m/nattverd
Kl. 20:30
Jan Erik Askjer
10 Mar
DELuKs-Kveld
Kl. 19:30
(fra 8.kl.) på Granly
[ Les mer ]

11 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i fastetiden
Tale v/Svein Minnesjord
Søndagsskole
Offer til Bondal
12 Mar
Misjonsforening
Kl. 19:00
(Kirkestua)
14 Mar
Fastemøte
(tidspunkt ikke fastsatt)

14 Mar
Onsdagstoppen
Kl. 16:45
Påskeverksted og gymsal
18 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Prest: Erling Rantrud
Søndagskole
Kirkekaffe

Offer til Misjon
21 Mar
Menigheten og skolens årsmøte
Kl. 19:00
Klokkeslett er ikke fastsatt ennå

25 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Arvid Ludvigsen
Søndagsskole
Offer til DELKs ungdomsstevne
29 Mar
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 18:00
Skjørtorsdag
Jan Erik Askjer

30 Mar
Møte
Kl. 11:00
Langfredag
Kristi lidelseshistorie

Apr - 2018

01 Apr
Høytidsgudstjeneste
Kl. 22:30
Påskedag
Prest: Jan Erik Askjer
Søndagskole
Offer til Prestetjenesten
02 Apr
Sang og vitnemøte
Kl. 11:00
2. påskedag
Søndagskole
18 Apr
Onsdagstoppen
Kl. 16:45
Natursti, uteleker og grilling i skolegården

18 Apr
Pensjonisttreff
Kl. 18:00
Program ikke bestemt. Kommer senere.