Kalender

Jul - 2019

28 Jul
Fellesgudstjeneste på Bjerkely.
Kl. 11:00
7.s.i treenighetstiden.
Rolf Ekenes
Velkommen til Bjerkely! (Døvikveien 2, Undrumsdal)

Aug - 2019

04 Aug
Familiemøte
Kl. 11:00
8.s.i treenighetstiden
Tale v/Arvid Ludvigsen
Offer til Lokalt menighetsarbeid
11 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
9.s.i treenighetstiden
Peter Johansen
Offer til Stefanusalliansen
17 Aug
DeLuks
Kl. 19:30
Velkommen! Mer informasjon kommer..

18 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
10.s.i treenighetstiden
Tale ved Sverre Bøe. Kollekt til Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Kirkekaffe
25 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
11.s.i treenighetstiden
Prest: Peter Johansen
Forbønn for Granly skoles personale. Søndagsskole. Kirkekaffe!
Offer til Granly skole
30 Aug
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Tweens, fra 4 klasse og oppover. Slutter ca 21.

31 Aug
DeLuks
Kl. 19:30
Velkommen!

Sep - 2019

01 Sep
Familiegudstjeneste.
Kl. 11:00
12.s.i treenighetstiden.
Rolf Ekenes
Kirkesnacks!
Offer til Lokalt menighetsarbeid
04 Sep
Kveldsgudstjeneste med nattverd
Kl. 20:30
Peter Johansen
08 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13.s.i treenighetstiden.
Tale v/Lillian Kallasten
Søndagsskole.

11 Sep
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
13 Sep
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Tweens, fra 4. kl. og oppover. Ferdig ca 21.
14 Sep
DeLuks
Kl. 19:30
Velkommen!

15 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Vingårdssøndag /14.s.i treenighetstiden
Taler kunngjøres senere. Søndagsskole.
18 Sep
Bønn og sang i kirken
Kl. 20:00
22 Sep
Gudstjeneste
Kl. 11:00
15.s.i treenighetstiden
Peter Johansen
Gullkonfirmanter. Kirkekaffe!
Offer til Ungdomsarbeidet

25 Sep
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
Velkommen!
26 Sep
Kirkeforum
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
På Granly. Tema: Hva skal vi med bekjennelsen?
28 Sep
DeLuks
Kl. 19:30
Velkommen!

29 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16.s.i treenighetstiden
Tale v/Bjørn Lauritsen
Fokus på Isralesmisjon. Kollekt til Israelsmisjonen. Søndagsskole. Kirkekaffe!