Kalender

Jun - 2018

23 Jun
Sankthansstevne på Gjennestad
Kl. 11:00
Åpningsmøte lørdag kl. 1100 ved Bertil Andersson.
[ Les mer ]
24 Jun
Sankthansstevne på Gjennestad
Kl. 11:00
Gudstjeneste søndag kl. 11.00 ved Ulf Asp.
[ Les mer ]
30 Jun
Bibeltime på Bjerkly
Kl. 19:00
Ved Andreas Johansson

Jul - 2018

01 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s.i treenighetstiden
Offer til Orgel
08 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
7.s.i treenighetstiden
Jens Bjørnsgård
Kollekt til Åpne Dører
15 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
8.s.i treenighetstiden
Tale v/Georg Stensland
Kollekt til utenlandsarbeid

22 Jul
Ikke noe møte
Kl. 11:00
29 Jul
Gudstjeneste
Kl. 11:00
10.s.i treenighetstiden
Andreas Johansson
Offer til Ungdomsarbeidet

Aug - 2018

05 Aug
Søndagsmøte
Kl. 07:09
11.s. i treenighetstiden
Tale v/Lars Håkon Slette
Kollekt til Stefanusalliansen
12 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
12. s. i treenighetstiden
Kristoffer H Ekenes
Kirkekaffe
Offer til Misjon
15 Aug
Bønnesamling i bønnerommet
Kl. 20:00

19 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13. s. i treenighetstiden
Tale v/Alf Henrik Engen
Søndagskole
Offer til Orgel
22 Aug
Bønnesamling i bønnerommet
Kl. 20:00
26 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Vingårdssøndag/14.s. i treenighetstiden
Prest: Andreas Johansson
Ofring til Granly skole. Forbønn for ansatte ved Granly skole. Kirkekaffe.

29 Aug
Bønnesamling i bønnerommet
Kl. 20:00