Kalender

Feb - 2017

26 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag.
Prest er Olaf Engestøl. Ofring til Nordre Vestfold. Kirkekaffe

Mar - 2017

01 Mar
Eldresamling
Kl. 18:30
I personalrommet
01 Mar
Kveldsgudstjeneste med nattverd
Kl. 20:30
v/Rolf Ekenes
04 Mar
DELuKs Kveld
Kl. 19:30
På Granly. Fra 8.klasse

05 Mar
Familiemøte
Kl. 11:00
1 s i fastetiden. Ved søndagsskolen.Offer til Vestfold Søndagsskolekrets. Kirkekaffe
05 Mar
Orgelkonsert
Kl. 18:00
Ved Bjørn Vidar Ulvedalen. Perler fra barokken. Kollekt til inntekt for orgelet.
06 Mar
Misjonsforening
Kl. 19:00
I kirkestua

07 Mar
Menighetens årsmøte
Kl. 19:00
I gymsalen
08 Mar
Faste og Bønnemøte
Kl. 19:00
I kirken
12 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2 søndag i fastetiden.
Prest: Morten Askjer
Offer til Lokalt menighetsarbeid

15 Mar
Onsdagstoppen
Kl. 16:45
15 Mar
Bønnesamling
Kl. 20:00
I bønnerommet
18 Mar
DELuKs Kveld
Kl. 19:30
På Granly. Fra 8. klasse

19 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3 søndag i fastetiden.
Offer til DELKs ungdomsstevne
22 Mar
Bønnesamling
Kl. 20:00
I bønnerommet
26 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria budskapsdag.
Tale v/Ragnar Andersen. Offer til nytt orgel.

29 Mar
Bønnesamling
Kl. 20:00
I bønnerommet

Apr - 2017

26 Apr
Nei som prest, Ja som hva?
Kl. 19:00
I gymsalen på Granly. Om kvinner og tjeneste i DELK-menighetene.Øyvind Åsland, gen.sekr. i NLM innleder. Kirkeforum DELK arrangerer. Kveldsmat.

Mai - 2017

23 Mai
Sommertur for pensjonister.
Sammen med Eik-kirken