Kalender

Apr - 2017

01 Apr
DELuKs Kveld
Kl. 19:30
Fra 8.klasse
02 Apr
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
Prest er Jan Erik Askjer. Ofring til lokalt menighetsarbeid.
04 Apr
Misjonsforening
Kl. 19:00
I kirkestua.

05 Apr
Onsdagstoppen.
Kl. 16:45
05 Apr
Kveldsgudstjeneste med nattverd
Kl. 20:30
Prest er Jan Erik Askjer.
09 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag.
Tale v/Kjell Magne Baksaas
Offer til Bondal

12 Apr
Bønnesamling
Kl. 20:00
I bønnerommet.
13 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 18:00
Skjærtorsdag.
Prest: Jan Erik Askjer
14 Apr
Langfredagsmøte
Kl. 11:00

16 Apr
Høytidsgudstjeneste.
Kl. 11:00
Påskedag. Prest er Jan Erik Askjer. Ofring til prestetjenesten.
17 Apr
2. Påskedag
Kl. 11:00
Taler er Odd Gjerpe. Ofring til Kirkens SOS. Kirkekaffe.
19 Apr
Dugnad.
Kl. 17:00
På eiendommene våre. Mandag-fredag 17-21. Lørdag 9-14.Vafler i pausen.

19 Apr
Bønnesamling.
Kl. 20:00
I bønnerommet.
23 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2 søndag i påsketiden.
Taler er Georg Stensland. Misjonsmiddag etter møtet. Ofring til misjon.
26 Apr
Nei som prest, Ja som hva?
Kl. 19:00
I gymsalen på Granly. Om kvinner og tjeneste i DELK-menighetene.Øyvind Åsland, gen.sekr. i NLM innleder. Kirkeforum DELK arrangerer. Kveldsmat.

29 Apr
DELuKs Kveld.
Kl. 19:30
Fra 8. klasse.
30 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3 s i påsketiden.
Morten Askjer
Kirkekaffe.
Offer til Ungdomsarbeidet

Mai - 2017

03 Mai
Kveldsgudstjeneste med nattverd.
Kl. 20:30
Prest er Jan Erik Askjer.
07 Mai
Familiemøte.
Kl. 11:00
4 s i påsketiden. Ofring til nødhjelp.
10 Mai
Bønnesamling.
Kl. 20:00
I Bønnerommet.

13 Mai
DELuKs Kveld.
Kl. 19:30
Fra 8. klasse.
14 Mai
Konfirmasjon.
Kl. 11:00
5 s i påsketiden. Prester er Jan Erik Askjer og Morten Askjer. Ofring til ungdomsarbeidet.
17 Mai
Gudstjeneste
Kl. 13:00
Grunnlovsdagen.
Prest: Jan Erik Askjer
Offer til Delks Skoledrift

21 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6 s i påsketiden.
Ofring til nytt orgel. Taler er Ivar Lyngås. Kirkekaffe.
23 Mai
Sommertur for pensjonister.
Sammen med Eik-kirken
24 Mai
Bønnesamling.
Kl. 20:00
I bønnerommet.

25 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag.
Prest: Boe J Hermansen
Ofring til Granly skole.
27 Mai
DELuKs Kveld.
Kl. 19:30
Fra 8. klasse.
28 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse.
Offer til Lokalt menighetsarbeid

31 Mai
Bønnesamling.
Kl. 20:00
I bønnerommet

Jun - 2017

04 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag.
Jan Erik Askjer
Offer til Prestetjenesten
07 Jun
Kveldsgudstjeneste med nattverd.
Kl. 20:30
Prest er Jan Erik Askjer.
10 Jun
DELuKs Kveld.
Kl. 19:30
Fra 8. klasse.

11 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag.
Taler er Jostein Holm. Kirkekaffe.
Offer til Nødhjelp
14 Jun
Bønnesamling.
Kl. 20:00
I bønnerommet.
18 Jun
Gudstjeneste
Kl. 11:00
2 s i treenighetstiden.
Jan Erik Askjer
Offer til Misjon

21 Jun
Bønnesamling.
Kl. 20:00
I bønnerommet.
23 Jun
DELKs Generalforsamling.
Kl. 13:00
Fortsetter lørdag formiddag.
24 Jun
St. Hans møte på Gjennestad.
3 s i treenighetstiden.