Kontakt oss

Ta kontakt ved å ringe eller send gjerne en epost.

Menighetens e-post adresse er: granly.menighet@delk.no

 

Menighetens prest og eldste:

•  Prest, Jan Erik Askjer, epost eller tlf. 976 62 727

•  Eldste, Roar Bjørndal, epost eller tlf. 450 66 630

•  Eldste, Kjell Magne Baksaas, epost eller tlf. 416 10 602

•  Eldste, Tore Slettvik, epost eller tlf: 906 51 958

 

Andre viktige kontakter:

•  Ungdomsarbeidet i Vestfold / DELUKS, Karl Erik Kjær, epost eller tlf. 902 15 805

•  Søndagsskolen, Rina Bjørntvedt Husby, epost eller tlf. 926 57 641

•  Onsdagstoppen, Stine Næss Askjer, epost eller tlf. 991 60 560

•  Midt i mellom, Ester H. Bettum, epost eller tlf. 997 12 468

•  Superkoret, Anna Vea Rønningen, tlf. 942 52 22, eller Rina Bjørntvedt Husby, epost eller tlf. 926 57 641

 

•  Forbønnstjenesten og bønnesamlinger, Lillian Kallasten, epost eller  tlf. 990 37 477

•  Sang og musikk, Berit Ringsevjen Ludvigsen, epost eller tlf: 408 74 356

•  Tekstlesere, Berit Askjer Lien, epost eller tlf: 986 63 865

•  Vaktmester, Kjell Lofstad, epost eller tlf: 917 38 815

•  Lyd. Tor Ivar Simonsen, epost eller tlf: 915 27 697

•  Blomster i kirken, Grete Liland, epost eller tlf: 454 54 923

•  Blomster til  begravelser, Anne Sofie Askjer, epost eller tlf: 33 36 84 55

•  Bevertningskomité, Anne Sofie Askjer, epost eller tlf: 33 36 84 55

•  Kirkeverter, John Haugteien, epost eller tlf: 33 31 11 68

•  Kirkeskyss, Karin Horn, epost eller tlf: 33 32 54 66

 

•  Seniorgruppa, Nils Olav Fadum, tlf: 916 10 556

•  Diakoni, Grete Liland, epost eller tlf: 454 54 923

•  Julesalgsmesse, Misjonsforeningen, s.d.

•  Misjonsforeningen, Karine Minnesjord, epost eller tlf. 418 48 351

•  Misjonsutvalg, Stine Næss Askjer, epost eller tlf: 991 60 560

•  KIA-arbeidet, Arvid Ludvigsen, epost eller tlf: 907 57 767

•  Revisor, Roar Frøystad, epost eller tlf. 951 82 793

•  Valgkomité, Thor Henrik Fon, epost eller tlf. 916 21 684

•  Skolestyret, Anders Rønningen, epost eller tlf. 942 42 226

•  Tjenestebanken, Sissel Bergan, epost eller tlf. 33 31 69 14

 

Informasjonen er oppdatert 11. mai 2017.

 

Fakta

Klippeveien 1, Lofts-Eik, 3122 Tønsberg

E-post granly.menighet@delk.no

Kontonummer 2400.23.80478