Gudstjeneste 22.søn i Treenighetstiden tale v/Erling Rantrud

Fra Gudstjeneste 21.okt 2018 i Granly kirke
Preken v/Erling Rantrud
Ordsp 6,20-23a

20 Hold fast på din fars bud, min sønn, forkast ikke rettledning fra din mor! 21 Bind dem alltid til ditt hjerte, knytt dem om halsen!  22 Når du går, skal de lede deg, når du ligger, skal de verne deg, og når du våkner, skal de tale til deg. 23 For budet er en lykt, rettledningen et lys, formaning og tilrettevisning er veien til livet.

Ordsp 6,20-23a