Søndagsmøte 11.des, v/Lillian Kallasten

Fra søndagsmøte 11.desember 2016, 3.søn i Advent.
Tale v/Lillian Kallasten
Joh 14,1-4

1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?  3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.»