Søndagsmøte 19.søn i treenighetstiden, tale v/Kjetil Baksaas

Fra søndagsmøte 30.sept 2018 i Granly kirke
Tale v/Kjetil Baksaas
Joh 7,14-17

14 Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. 15 Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» 16 Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. 17 Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.

Joh 7,14-17