Søndagsmøte 5.søn i påsketiden, besøk av Evangeliesenteret

Fra søndagsmøte i Granly kirke 29.April
Besøk av Evangeliesenteret og tale v/Stian Ludvigsen
Ef 2,10
Redusert lydkvalitet

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Efeserne 2,10