Søndagsmøte Nyttårsdag v/Terje Bjørkås

Fra møte 1.Januar 2017, Nyttårsdag/Jesu navnedag
Tale v/Terje Bjørkås
Luk 2,21

21 Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv.