Presten har studiepermisjon

De tre første månedene i 2017 har presten i Granly menighet i Tønsberg Jan Erik Askjer studiepermisjon.

 

Fra 1. januar til 31. mars  i år er han derfor ikke i tjeneste som menighetsprest på Granly.

Studiepermisjonen skal Jan Erik bruke til å følge en forelesningsrekke om «sjelesorg» innenfor fagfeltet praktisk teologi på Det teologiske menighetsfakultet.
I tillegg er det lagt inn en reise til Israel og et retreatopphold på Bjärka Säby som er en kommunitet i Linköping i Sverige.

Ved behov for prest i denne perioden kan du kontakte  «beredskapsprest» Erling Rantrud, Sandefjord (telefon 916 42 047, e-post: erling.rantrud@delk.no), eller DELKs hovedkontor (telefon 33 35 93 50, e-post: delk@delk.no).

 

Artikkelen er publisert 2. januar 2017