Reformasjonsjubileet feiret i Granly kirke

– En novemberkveld i 1483 ble en gutt født i gruvebyen Eisleben i Tyskland. Han ble en helt avgjørende person for kirken.
Omtrent slik innledet David Gjerp sin tale under 500-års markeringen av Reformasjonsjubileet i Granly kirke 31. oktober.

 

– Martin Luther viste seg å være rett person på rett plass og til rett tid. Han gikk på latinskolen da han vokste opp, gikk i kloster da han var 22, ble professor da han var 29, og var 34 da slo opp tesene på kirkedøren i Wittenberg. Da han døde i 1546 var han 63 år gammel, fortsatte David Gjerp.

Men Martin var langt fra den første. Fra sen-middelalderen var det flere som hadde varslet at en reformasjon var nødvendig. Blant dem var John Wickliffe, professor i Oxford, og Jan Hus, tsjekkisk teolog og forfatter. Han ble brent på bålet 6. juli 1415.

Jan Hus kamp ble 100 år senere tatt opp igjen med Martin Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg.

I talen nevnte David Gjerp fire grunnleggende begreper:
–  Kristus alene
–  Troen alene
–  Nåden alene
–  Skriften alene

Hør eller last ned Luther-foredraget til David Gjerp.

LUTHER-MONOLOG

Deretter holdt David Gjerp en Luther-monolog som var både interessant og lærerik, og som ga tilhørerne et verdifullt innblikk i historien som førte til at Martin Luther i april 1521 ble innkalt til Riksdagen i Worms i den hensikt å få ham til å tilbakekalle alt han hadde skrevet.

På et stort bord lå alle mine bøker, fortalte Martin.
Tilbakekaller du alle dine bøker? ble han spurt.
Etter å ha tenkt seg godt om svarte Martin:
– Med mindre noen kan overbevise meg om at jeg har tatt feil, kan jeg ikke tilbakekalle noe. Her står jeg og kan ikke annet. Gud hjelpe meg!

Hør eller last ned David Gjerps Luther-monolog.

Tekst og foto: TFR

Artikkelen er publisert 1. november 2017