Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Program for 1. kvartal

Programmet for januar-mars er nå lagt ut, med forbehold om eventuelle endringer. [ Les mer ]

Haugejubileum 250 år

Søndag 10. oktober kl 18.00 er det markering av Hans Nielsen Hauge - 250 år i kirken. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Jan
Deluks
Kl. 19:30
se FB for mer info
23 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Peter Johansen
Offer til Misjon
26 Jan
Bønnesamling
Kl. 20:00

30 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Svein Minnesjord
Offer til Bibelselskapet
Kirkekaffe

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

EN TROFAST SLITER TAKKER AV

- Bjerkely menighet Ved overgangen til 2022 takker Ole Døvik av som eldstebror, først med tjeneste i Døvik og senere i Bjerkely menighet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

TRYGGHET OG TRIVSEL PÅ LITEN SKOLE

- Bjerkely skole Vi har ledige plasser neste skoleår, og ønsker velkommen til infomøte torsdag 27. januar kl. 18.30. [ Les mer ]

Juleandakt

- Moe skole Med alle elever på hjemmeskole ble det ikke noen julegudstjeneste som planlagt, men kl. 11 i dag hadde rektor Rita og skoleprest Erling en hilsen og andakt som ble sendt direkte til elever og ansatte. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK