Dagens bibelord 24.11.2020

1. Korintar 15,22–28

22For liksom alle døyr på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23Men kvar til si tid: Kristus er førstegrøda, deretter følgjer dei som høyrer Kristus til, når han kjem. 24Så kjem enden, når han overgjev kongsmakta til Gud, sin Far, etter at han har utsletta all makt og alt herredøme og alt velde. 25For han skal vera konge til Gud har lagt alle fiendar under hans føter. 26Den siste fienden som blir gjord til inkjes, er døden. 27For alt har han lagt under hans føter. Når det heiter alt, er det klårt at Gud sjølv er unnateken frå dette. For det er Gud som har lagt alt under han. 28Men når alt er han underlagt, skal òg Sonen sjølv gje seg inn under Gud, som har lagt alt under han, og Gud skal vera alt i alle.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Møte 22. november

Velkommen til møte i Granly kirke søndag 22.11. kl. 11.00. Ungdom deltar i møtet sammen med Morten Heum, og han taler til oss. [ Les mer ]

Gudstjeneste søndag 15. november

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste ved Fred Arve Fahre søndag kl. 11.00 - i kirken og på nett! [ Les mer ]

Ny info om bibelhelgen

Vi innfører strengere smitteverntiltak for bibelhelgen 7.-8. november. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Nov
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
29 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Peter Johansen
Offer til Ungdomsarbeidet
02 Des
Kveldsgudstjeneste m/nattverd
Kl. 20:30
Peter Johansen

04 Des
Fredagsklubben
Kl. 19:00
05 Des
DELUKS
Kl. 19:30
AVLYST av smittevernhensyn
06 Des
Familiemøte
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Søndagsskole i kirken. Kollekt til søndagskolen i Norge.

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Advent og jul i Horten menighet

- Horten menighet Advent og jul er en tid vi alltid gleder oss til. Også i år ser vi fram til gode samlinger i Langgata kirke. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Rekordinnsamling til misjonsprosjektet!

- Bjerkely skole Tirsdag 17. november markerte vi avslutning av misjonsprosjektet som har gått over flere uker, først og fremst i uke 43-44. Sammen med de andre DELK-skolene hadde vi i år valgt prosjektet «Impact India». Det handler om å støtte forfulgte kristne gjennom Åpne Dørers arbeid. [ Les mer ]

Presidentvalget i USA

- Moe skole De siste månedene, ukene, dagene og timene har det vært en nyhetssak det har vært umulig å unngå. I nyhetssendinger både på TV og i radio, samt i de fleste sosiale medier, har presidentvalget i USA vært bredt dekket. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK