Dagens bibelord 01.03.2021

Galatarane 2,11–16

11Men då Kefas kom til Antiokia, sa eg han imot, beint opp i andletet, for oppførselen hans dømde han. 12Før det kom nokre frå Jakob, heldt han måltid saman med dei heidningkristne. Men då dei kom, trekte han seg bort og heldt seg unna, for han var redd dei omskorne. 13På same måten hykla dei andre jødekristne, så til og med Barnabas vart dregen med i hykleriet deira. 14Men då eg såg at dei ikkje gjekk beint fram etter sanninga i evangeliet, sa eg til Kefas så alle høyrde på: «Når du som er jøde, sjølv ikkje lever som ein jøde, men som ein heidning, korleis kan du då tvinga heidningane til å leva som jødar?» 15Vi er av fødsel jødar og ikkje syndarar av heidningætt. 16Men då vi skjøna at ikkje noko menneske blir rettferdig for Gud ved gjerningar som lova krev, men berre ved trua på Jesus Kristus, då sette vi òg vår lit til Kristus Jesus, så vi kunne seiast rettferdige ved trua på Kristus og ikkje ved lovgjerningar. For ved lovgjerningar blir ikkje noko menneske rettferdig.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Møte i kirken på søndag!

Endelig kan vi samles i kirken igjen! 2. søndag i faste, 28. februar kl. 11 inviterer vi til fysisk møte. [ Les mer ]

Nettgudstjeneste og nattverdsamlinger på søndag

Kjære menighet! I dag, på askeonsdag, begynner fastetiden. På søndag feirer vi digital gudstjeneste med første søndag i faste. [ Les mer ]

Nettsendt møte fastelavnssøndag 14. februar kl. 11

Øyvind Benestad taler over temaet: Å følge Jesus - uansett! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

03 Mar
Fastegudstjeneste
Kl. 20:00
Peter Johansen
07 Mar
Familiegudstjenste
Kl. 11:00
3.s.i fastetiden
Erling Rantrud
Takkoffer til Kontaktkafeen.
08 Mar
Strikkekafe med misjon
Kl. 19:00
Sted: Granlystuene

10 Mar
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
13 Mar
DELuKs
Kl. 19:30
Se FB eller Instagram for mer info.
14 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i fastetiden
Tale v/Edvard Gilje. Kollekt til Ungdomsleir på Kvitsund.

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Emil Simonsen ansatt som leder DELK Ung.

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs hovedstyre innstilte i sitt siste møte Emil Simonsen som leder DELK Ung. Emil har allerede takket ja til tilbudet og vil starte i 20 % stilling 1. februar. [ Les mer ]