Dagens bibelord 23.07.2019

Luk 19,1-10

1Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. 3Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. 4Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. 5Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» 6Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» 8Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» 9Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. 10For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

En stor dag for Granly menighet

Søndag 30. juni ble Rina B. Husby vigslet til tjeneste som diakon og Arvid Ludvigsen ble innsatt som ny eldste. Siden dette er første gang menigheten vigsler en diakon, var dette en historisk dag som mange har sett fram til. Det var også stor tilfredshet med at vi nå kunne innsette Arvid Ludvigsen som ny […] [ Les mer ]

Diakon ansatt og ny eldste valgt i Granly menighet

Rina B. Husby er nå ansatt som diakon i 30 % stilling. Og etter en lang valgprosess er Arvid Ludvigsen valgt til ny eldste. [ Les mer ]

Ungdomsleder i Vestfold

Stilling ledig! Trives du sammen med ungdommer og vil bety en forskjell i livet deres? Vi søker en engasjert person som leder for DELKs ungdomsarbeid i Vestfold i inntil 30% stilling fra 1. august 2019. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

28 Jul
Fellesgudstjeneste på Bjerkely.
Kl. 11:00
7.s.i treenighetstiden.
Rolf Ekenes
Velkommen til Bjerkely! (Døvikveien 2, Undrumsdal)
04 Aug
Familiemøte
Kl. 11:00
8.s.i treenighetstiden
Tale v/Arvid Ludvigsen
Offer til Lokalt menighetsarbeid
11 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
9.s.i treenighetstiden
Peter Johansen
Offer til Stefanusalliansen

17 Aug
DeLuks
Kl. 19:30
Velkommen! Mer informasjon kommer..
18 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
10.s.i treenighetstiden
Tale ved Sverre Bøe. Kollekt til Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Kirkekaffe
25 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
11.s.i treenighetstiden
Prest: Peter Johansen
Forbønn for Granly skoles personale. Søndagsskole. Kirkekaffe!
Offer til Granly skole

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Kunstnerprest med egen utstilling

- Moe menighet En av de mange gode egenskapene til presten vår, Erling Rantrud, er å tegne. Derfor har vi kunnet invitere til et helt nytt type menighetsarrangement: Kunstutstilling. [ Les mer ]

Interessant busstur

- Østfold menighet DELK i Østfold arrangerte busstur til Oslo lørdag 25. mai. Nordisk Bibelmuseum og Villa Grande/Holocaustsenteret ble besøkt. Dyktig reiseleder for en interessant og lærerik tur var Reidun Bugge. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Nyheter / Aktuelt fra DELK