Dagens bibelord 19.01.2021

Lukas 13,10–17

10Ein sabbat underviste han i ein av synagogane. 11Der var det ei kvinne som hadde vore plaga av ei sjukdomsånd i atten år. Ho gjekk krokryggja og kunne ikkje retta seg opp. 12Då Jesus fekk sjå henne, kalla han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løyst frå sjukdomen din.» 13Han la hendene på henne, og med ein gong rette ho seg opp og lova Gud. 14Men synagogeforstandaren vart forarga fordi Jesus lækte på sabbaten, og han sa til dei som var samla: «Det er seks dagar til å arbeida på. Då kan de koma og la dykk lækja, men ikkje på sabbaten.» 15«Hyklarar», svara Herren. «Løyser ikkje kvar ein av dykk oksen eller eselet av båsen på sabbaten og leier dei ut så dei får drikka? 16Men her er ei Abrahams dotter som Satan har halde bunden i heile atten år, skulle ikkje ho kunna løysast av det bandet på ein sabbat?» 17Då han sa dette, måtte dei skjemmast, alle motstandarane hans. Men alle dei som var samla, gledde seg over alt det underfulle han gjorde.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Familiegudstjeneste 17. januar

Det blir ikke søndagsmøte med Charles Hansen fra Ordet og Israel på søndag. Han kommer senere. Men vi sender i stedet en familiegudstjeneste på nett. [ Les mer ]

Søndagsmøte på nett

Vi kan ikke samles i kirken nå, men søndag 10. januar kl. 11 sender vi et nettmøte fra kirken. [ Les mer ]

Granly menighet søker en menighetssekretær

Granly menighet søker en menighetssekretær i inntil 50 % stilling med tiltredelse snarest. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

20 Jan
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
24 Jan
Gudstjeneste
Kl. 11:00
4.s i Åp.tiden
Peter Johansen
Nattverd. Søndagskole.
Offer til Misjon
27 Jan
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00

30 Jan
DELuKs
Kl. 19:30
For mer info. se Facebook eller Instagram.

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Nytt år med nye muligheter

- Bjerkely skole Både store og små gleder seg over det nye året som har startet med ordentlig vintervær. [ Les mer ]

Rødt nivå - ungdomskolen

- Granly skole Som dere er kjent med er ungdomsskolene i Norge nå på rødt smittevernnivå. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK