Dagens bibelord 21.10.2020

Ef 6,1-4

1Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. 2 Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: 3 så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. 4Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 27. september

Gudstjenesten starter kl. 11.00 og ledes av Peter Johansen. Diakon Rina B. Husby deltar. [ Les mer ]

Familiegudstjeneste 6. september

Velkommen til vingården! Noen jobber mye, mens andre får jobbet mindre. Men hva får de i lønn? Kom og hør mer på søndag, da er det nemlig familiegudstjeneste klokka 11! Vi deler ut bibler til 3. klasse, vi feirer nattverd og Tønsberg Soul kids kommer for å synge! Håper vi sees  Det blir takkoffer til […] [ Les mer ]

Søndagsmøte 2. august

Søndag 2. august kl. 11 inviterer vi til møte med tale av Lars Håkon Slette. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Okt
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
23 Okt
Rådsmøte åpen del
Kl. 17:45
DELKs rådsmøte er samlet på Strand leirsted, Sandefjord. Fredag kveld 17.45 - 21 er det åpent for tilhørere. Temaene er:
• Samlivsetikk,
• Ledertrening og ungdom,
• Israel i forkynnelsen
Vel møtt
[ Les mer ]
23 Okt
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Gymsal. Gaming på Granly

25 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
v/Jon Magne Sønstebø. Søndagskole.
Offer til Ungdomsarbeidet
28 Okt
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
01 Nov
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Peter Johansen
Gullkonfimantsamling.
Offer til Granly skole

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Tidlig utetime for 1. klasse

- Bjerkely skole Fredag 16. oktober startet 1. klasse skoledagen med en utetime. Det hadde akkurat rukket å bli lyst da elevene samlet seg rundt et bord i skolegården. [ Les mer ]

Har du barn som skal starte i 1.klasse neste år?

- Granly skole Infomøte for foresatte til neste års 1.klasse [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK