Dagens bibelord 01.10.2020

Sal 71,17-20

17Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.Jeg forteller fortsatt om dine under. 18Gud, forlat meg ikkeselv når jeg blir gammel og grå,la meg tale om din krafttil hele den slekten som kommer.Ditt velde 19og din rettferd, Gud,når til det høye.Du som har gjort så store ting,Gud, hvem er som du? 20Trengsler og ulykkerlot du meg se,men du vekker meg til liv på ny,og du løfter meg opp igjenfra dypene under jorden.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 27. september

Gudstjenesten starter kl. 11.00 og ledes av Peter Johansen. Diakon Rina B. Husby deltar. [ Les mer ]

Familiegudstjeneste 6. september

Velkommen til vingården! Noen jobber mye, mens andre får jobbet mindre. Men hva får de i lønn? Kom og hør mer på søndag, da er det nemlig familiegudstjeneste klokka 11! Vi deler ut bibler til 3. klasse, vi feirer nattverd og Tønsberg Soul kids kommer for å synge! Håper vi sees  Det blir takkoffer til […] [ Les mer ]

Gudstjeneste 23. august

Søndag 23. august kl. 11.00 inviterer vi til gudstjeneste med nattverd ved Peter Johansen. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

07 Okt
Vi over 60
Kl. 18:00
I Granlystuene. Aud og Lars Tony Fevang forteller fra sitt opphold på Zanzibar
23 Okt
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Gymsal g gaming på Granly
06 Nov
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Lek og konkurransekveld på Misjonshuset

11 Nov
Vi over 60
Kl. 18:00
I Granlystuene. Mer info kommer.
20 Nov
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Meksikansk aften på Granly
04 Des
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Pepperkakehuspyntekonkurranse på Misjonshuset

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Utlysning av stilling som Undervisningsinspektør

- Ryenberget skole Ryenberget skole søker en engasjert, faglig dyktig og utviklingsorientert undervisningsinspektør, som ønsker å drive en kristen friskole i hovedstaden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK