Dagens bibelord 29.07.2021

Lukas 9,23–26

23Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. 24For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. 25Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? 26For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin Fars og de hellige englers herlighet.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Program for 3. kvartal

Programmet for juli-september er nå lagt ut, med forbehold om eventuelle endringer. [ Les mer ]

Elektronisk utleiekalender!

Det er nå opprettet en elektronisk kalender for bruk og utleie av menighetens lokaler, kirken, gymsalen og Granlystuene. [ Les mer ]

Ny ungdomsleder

Vår ungdomsleder Edvard Gilje er innvilget permisjon for å avtjene sin verneplikt for konge og fedreland. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

01 Aug
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
v/Peter Johansen
Takkoffer til misjon
08 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Peter Johansen
Offer til Granly skole
15 Aug
Søndagsmøte
Kl. 13:42
Tale v/Kjell Magne Baksaas
Offer til Kontaktkafeen

22 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Peter Johansen
Offer til Lokalt menighetsarbeid
28 Aug
DELuKs-kveld
Kl. 19:30
Se info på FB
29 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Benjamin Andersson

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

God sommer!

- Bjerkely skole Elevene har nå fått skoleferie, men før det hadde vi en uke med mange hyggelige opplevelser. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK