Dagens bibelord 19.05.2021

Johannes 20,19–23

19Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. 21Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» 22Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. 23Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Menighetens årsmøte og skolens GF!

Velkommen til menighetens årsmøte og GF for Granly skole onsdag 26.mai kl 19.00 i Granly Kirke! [ Les mer ]

Ny ungdomsleder

Vår ungdomsleder Edvard Gilje er innvilget permisjon for å avtjene sin verneplikt for konge og fedreland. [ Les mer ]

Program for 2. kvartal

Det skjer stadig endringer i hva som er mulig å gjennomføre av samlinger i kirken, men vi legger nå ut programmet for april-juni slik det er planlagt. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Mai
Bønnesamling
Kl. 20:00
22 Mai
DELuKs-kveld
Kl. 19:30
23 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Pinsedag
Peter Johansen
Offer til Prestetjenesten

30 Mai
Haugeseminar
Kl. 11:00
Tale v/ Torgeir Flateby
Kollekt til lokalt ungdomsarbeid
02 Jun
Kveldsgudstjeneste
Kl. 20:00
Peter Johansen
05 Jun
DELuKs-kveld
Kl. 19:30

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

God langhelg og 17. mai-feiring!

- Moe skole Det blir ingen samling på Moe 17. mai i år heller. Men vi ønsker alle en god feiring! [ Les mer ]

Fin alternativ 17. mai-feiring!

- Bjerkely skole Tirsdag 11. mai var det 17. mai-stemning på skolen. Elevene hadde med flagg og vi gikk i tog på veiene rundt skolen – med god avstand mellom kohortene. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hva som glemmes

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har kommet mange nødvendige og viktige reaksjoner på flere partiers forslag om utvidelse av grensen for abort, fra 12 til 18 eller 22 uker. De ulike vedtakene på landsmøtene i AP, MDG og SV har blitt kalt blant annet: «dramatiske», «rystende» og «nitriste». [ Les mer ]