Dagens bibelord 18.04.2021

Johannes 10,1–10

1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. 7Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Program for 2. kvartal

Det skjer stadig endringer i hva som er mulig å gjennomføre av samlinger i kirken, men vi legger nå ut programmet for april-juni slik det er planlagt. [ Les mer ]

Påsken i Granly menighet

For andre år på rad må vi holde kirken stengt i påskehøytiden. Dette er selvfølgelig veldig leit, men ikke noe vi rår over. Vi håper mange har mulighet til å få med seg nettsendingene og ønsker velkommen til følgende program: [ Les mer ]

Granly har fått menighetssekretær!

Helene Rønning Rustan er 24 år, gift med Eirik og mamma til Alma. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

18 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
3.s i påsketiden
Peter Johansen
8 kl kirkedag.
Offer til Misjon
25 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s i påsketiden
Tale ved Stian Ludvigsen. Kollekt til Evangeliesenteret.

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Langgata kirke våren 2021

- Horten menighet Her er opplysninger om gudstjenester og møter denne våren og forsommeren, samt litt om hvordan vi kan samles. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

4. klasse på tur i Bugårdsparken

- Moe skole 4. klasse har den siste tiden hatt om livet på jorda og kildesortering. Vi dro til Bugårdsparken for å se om det var noen artige små kryp under stokker og stein, og på veien til og fra plukket vi søppel. [ Les mer ]

Tilgengelige helsesykepleiere ved hjemmeundervisning.

- Granly skole Det er hjemmeskole for 5.-10 trinn fram til påske. Fra Tønsberg kommune har vi fått denne beskjeden: [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Barneleirene på Bondal flyttes til august

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å arrangere barneleirer på Bondal fjellstue denne sommeren. Barneleirene er derfor flyttet fra juni til første uken i august. (Barneleirene, som vanligvis avholdes første uken av sommerferien, er altså for 2021 flyttet til nest siste uke av sommerferien) [ Les mer ]