Dagens bibelord 24.06.2021

Matteus 11,7–14

7Då dei gjekk bort, tok Jesus til å tala til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 8Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann med fine klede? Dei som går i fine klede, held til i slotta hos kongane. 9Kva gjekk de då ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 10Det er om han dette er skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 11Sanneleg, eg seier dykk: Mellom dei som er fødde av kvinner, har det aldri stått fram nokon større enn døyparen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. 12Frå Johannes døyparens dagar og til no trengjer himmelriket seg fram, og dei som trengjer på, riv det til seg. 13For heilt til Johannes kom, har alle profetane og lova tala om det som skulle henda. 14Og om de vil ta imot det: Han er den Elia som skulle koma.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Digitalt St.Hans Stevne

Møtene fra årets St.Hans stevne lørdag 26. og søndag 27.juni blir sendt digitalt med samlinger i kirken på Granly. [ Les mer ]

Program for 3. kvartal

Programmet for juli-september er nå lagt ut, med forbehold om eventuelle endringer. [ Les mer ]

Elektronisk utleiekalender!

Det er nå opprettet en elektronisk kalender for bruk og utleie av menighetens lokaler, kirken, gymsalen og Granlystuene. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Jun
Digitalt St.Hans Stevne
Kl. 11:00
Se egen info
27 Jun
Digitalt St.Hans Stevne
Kl. 11:00
se egen info
04 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Arvid Ludvigsen
Offer til Lokalt menighetsarbeid

11 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Bjerkely menighet deltar
Offer til Bondal
18 Jul
Stille kirke
Kl. 11:00
25 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Morten Askjer
I Bjerkely kirke

Om Granly menighet, Tønsberg

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg. [ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker - i alle generasjoner og i alle livsfaser. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

God sommer!

- Bjerkely skole Elevene har nå fått skoleferie, men før det hadde vi en uke med mange hyggelige opplevelser. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Sankthansstevnet på søndag - gudstjeneste med forbønn og utsendelse av fam. Barlaup, misjonsmøte og konsert

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til Sankthansstevnet 2021. Her finner du program og informasjon for søndag 27. juni. [ Les mer ]

Velkommen til Sankthansstevnet 2021!

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I år håper vi mange får muligheten til å samles rundt en storskjerm lokalt, og samtidig ha felleskap med de andre menighetene digitalt. Sjekk med din lokalmenighet for hvordan opplegget blir hos dere! [ Les mer ]