Årsmøter for menigheten og skolen 24. mars er UTSATT

Årsmøtet for Granly menighet og generalforsamlingen for Granly skole var planlagt avholdt onsdag 24. mars er UTSATT inntil videre. Vi kommer tilbake med ny dato senere.

Saksliste for menighetens ÅM finnes her, og saksliste for skolens GF her. Det er Granly menighet som utgjør generalforsamling for Granly skole.

Vi ønsker å være samlet i kirken på årsmøtene, og det er ikke mulig nå. Vi håper det lar seg gjøre i løpet av mai.

Saksdokumenter med alle vedlegg kan dere få tilsendt på E-post ved å ta kontakt med Granly skole v/Marianne M., og Granly menighet v/Berit L.  Saksdokumenter med alle vedlegg til begge årsmøtene er også lagt ut i kirkegangen, Kjell åpner døra hvis dere ønsker det.

Vi håper mange vil sette av tid til å delta på årsmøtene, og oppfordrer alle til forbønn for skolen og menigheten.

Hilsen skolestyret v/Egil Husby og menighetsstyret v/Berit R. Ludvigsen