Bibelgrupper/husmøter

Små fellesskap i det store fellesskapet.

Det er viktig med små fellesskap der man kan være sammen om Guds ord og dele tro og liv. Gjennom undervisning, refleksjon, bønn, samtale og sosialt felleskap er bibelgrupper og husmøter en gave til hver og én. Alle som ønsker kan være med i en slik gruppe.

Granly menighet har mange bibelgrupper og husmøtegrupper. Alle gruppene er åpne for nye som ønsker å være med.

Ønsker du å være med i en slikt fellesskap eller trenger du hjelp for å starte opp en ny gruppe?

Ta gjerne kontakt med koordinator for bibelgrupper og husmøtegrupper.