Bibelhelg sammen med NLM

Bibelhelg sammen med NLM. Tema er ”Seier i lys av Efeserbrevet”.
Vi får besøke av tidligere Etiopia misjonær Odd Åge Ågedal.

GRANLY KIRKE

23. januar kl 16 Tema: Seier ved nåden. Og kl 18 Tema: Seier til fred (bevertning/pizza).

24. januar kl 17  Besøk fra Bibelselskapet i Ukraina

MISJONSHUSET I TØNSBERG

24. januar kl 11 Tema: Seier med rustning. Kollekt til Norea Mediemisjon

 

Velkommen!

 

Fakta

Tema

”Seier i lys av Efeserbrevet”

Odd Åge Ågedal

Tidligere Etiopia-misjonær.

Nå bosatt på Knapstad ved Spydeberg

Ansatt som forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband