Bibelhelg med Andreas Johansson

Lørdag 9. og søndag 10. november 2019 blir det misjonshelg i Misjonshuset i Tønsberg og i Granly kirke. Det blir to bibeltimer i Misjonshuset lørdag og gudstjeneste og bibeltime i Granly kirke søndag.Lørdag 9. november i Misjonshuset

Bibeltime 1 – kl. 16.00
Hvorfor gikk Paulus alltid først til synagogen når han kom til en ny by?
Og hvorfor er det så vanskelig å helhjertet følge Paulus i dette i dag?

Bibeltime 2 – kl. 18.00
Hvordan tolker vi Bibelen? Sikter uttrykket «Israels hus» i Jes 5,7 til den samme gruppe mennesker som «Israels hus» i  Jer 31,31?
Kirkens vonde arv – erstatningsteologi og motvilje mot det jødiske folket


Søndag 10. november i Granly kirke

Gudstjeneste – kl. 11.00
Lesetekster: 5 Mos 18,15-22; Apgj 3,12-26; Joh 5,45-47
Innslag i liturgien av Shma’ Yisra’el (fra immanuelskirka i Tel Aviv),
lære å synge Joh 3,16 på hebraisk og på norsk
Nattverd
Velsignelsen på hebraisk og norsk

Tema: Profeten

Bibeltime 3 – kl. 13.30
Den muntlige loven og den skriftlige loven – hva er forskjellen?
Rabbinsk jødedom  og jødedom på andre templets tid- betyr forskjellene noe?

Plakaten som er laget til bibelhelgen kan du lese og laste ned her.

Artikkelen er publisert 25. oktober 2019