Bibeltime

Tema: Smågrupper- en stor mulighet til vekst og modning.

I Granly menighet har vi noen smågrupper. Ofte kaller vi disse «bibelgrupper» eller «husmøtegrupper». Eldsterådet vil gjerne bidra til å opprette flere smågrupper og at de gruppene som allerede finnes kan ta imot flere medlemmer. Vekselvirkningen mellom det store menighetsfellesskapet på gudstjeneste/møte og smågruppene har ofte vist seg å være en nøkkel til vekst og modning. Og det er jo det vi vil: Vokse og modnes åndelig i livet vårt sammen med Jesus og dessuten vil vi vokse i antall slik at vi blir flere som deler troen på Jesus.

Vikarprest Andreas deler bibelundervisning, tips og erfaringer om hvordan smågruppene i en menighet kan bidra til vekst og modning.

 

Velkommen til en bibeltime!

 

Fakta

Når: 11. oktober

Tidspunkt: 19:00

Hvor: Granly

Hvem: Andreas Johansson