Gaver

Menighetsbidrag og skattefradrag for gaver

Selv om både skole og menighet mottar offentlig støtte, er vi avhengig av frivillige gaver til drift og investeringer

[ Les mer ]