For voksne

Strikkekafé med misjon i Granly menighet

Mandag 27. januar var det for første gang Strikkekafé med misjonsinnslag og loddsalg på Granly. Her kan du møte med eller uten håndarbeid. Og alle er virkelig velkomne! Granly menighet har pusset opp den gamle kirkestua og fått nye, flotte lokaler, Granlystuene. Vi håpet å samle mange til strikkekafé, og denne kvelden møtte 15 damer. […]

[ Les mer ]

Kveldsgudstjenester

Første onsdag i måneden er det kveldsgudstjeneste kl 20.30 i Granly kirke.
Tanken er at det kan være et hvilested og en rasteplass i hverdagen.

[ Les mer ]

Bibelgrupper/husmøter

Små fellesskap i det store fellesskapet.

[ Les mer ]

Bønn i kirken

Onsdager kl. 20.30 (når det ikke er kveldsgudstjeneste) samles vi i kirken til bønnesamling.

[ Les mer ]

Diakoni

Diakoni er en viktig del av menighetens arbeid.

[ Les mer ]

Morgenbønn på onsdager

Velkommen til åpen kirke hver onsdags morgen. Kirken åpner kl. 07.50 og kl 08.10 er det morgenbønn.

[ Les mer ]

Leirer for voksne

Hver sommer arrangerer DELK sentralt to leirer på Bondal Fjellstue.

[ Les mer ]