Hva skjer?

Kveldsgudstjenester

Første onsdag i måneden er det kveldsgudstjeneste kl 20.30 i Granly kirke.
Tanken er at det kan være et hvilested og en rasteplass i hverdagen.

[ Les mer ]

Fredagsklubben!

Det er ofte ikke greit å være «midt i mellom». Kanskje man ikke kjenner seg som hverken barn eller ungdom?

[ Les mer ]

DELuKs

Et ungdomsarbeid for hele deg, som menneske og som en disippel av Jesus.

[ Les mer ]

Ungdomsleire for hele DELK

Våre ungdommer blir også invitert til sommerstevne og påskeleir, årlige leire og stevner for hele DELK

[ Les mer ]

Bibelgrupper/husmøter

Små fellesskap i det store fellesskapet.

[ Les mer ]

Bønn i kirken

Onsdager kl. 20.30 samles vi i bønnerommet over sakristiet. Der har vi også bønn kl. 10.15 i forkant av alle søndagsgudstjenester og møter.

[ Les mer ]

Misjonsforening

Misjon er en viktig hjertesak for Granly menighet. For å skape og bevare misjonsglød i menigheten har vi en misjonsforening.

[ Les mer ]

Diakoni

Diakoni er en viktig del av menighetens arbeid.

[ Les mer ]

Møter med familiepreg

Gjennom året har vi familiegudstjeneste og familiemøte første søndag i hver måned.

[ Les mer ]