Hva skjer?

Morgenbønn på onsdager

Velkommen til åpen kirke hver onsdags morgen. Kirken åpner kl. 07.50 og kl 08.10 er det morgenbønn.

[ Les mer ]

Søndagsskole

Vi ønsker at barna skal ha en naturlig og sentral plass i menigheten.

[ Les mer ]

Søndag – når storfamilien møtes

Søndag er kirkedag. Hver søndag klokken 11 samles vi enten til gudstjeneste eller søndagsmøte. Her er selvsagt alle velkomne, store og små, og det er egen søndagsskole for barna.

Første søndag i hver måned er det normalt familiegudstjeneste eller familiemøte.

[ Les mer ]

Leirer for barn og ungdom

DELK har et eget leirsted i Telemark, Bondal fjellstue. Både her og i andre omgivelser arrangeres leirer både for barn og ungdom.

[ Les mer ]

Leirer for voksne

Hver sommer arrangerer DELK sentralt to leirer på Bondal Fjellstue.

[ Les mer ]