Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Kveldsgudstjenester

Første onsdag i måneden er det kveldsgudstjeneste kl 20.30 i Granly kirke.
Tanken er at det kan være et hvilested og en rasteplass i hverdagen.

[ Les mer ]