Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Årsmøte for skolen og kirken 20. mars

Møtet avholdes i gymsalen på Granly skole. Vi starter med årsmøte/generalforsamling for Granly skole kl 19.00 – ca 20.30, og menighetens årsmøte fortsetter deretter, ca 20.45 – 22.00. Møtet åpner med andakt kl 19.00, og det blir enkel bevertning mellom årsmøtene, ca kl 20.30 – 20.45.

[ Les mer ]

Ungdommer, søndagssamlinger og DELuKs – en perfekt match?

Eldsterådet i Granly menighet ønsker at ungdomsarbeidet skal vokse og utvikles, men også at ungdommer og unge voksne på linje med alle andre aldersgrupper deltar og bidrar på menighetens hovedsamlinger på søndagene.

[ Les mer ]

Ny prest til Granly menighet

Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen.

[ Les mer ]

Konfirmantlørdag og konfirmantpresentasjon

Lørdag 1. desember var ca 40 av DELK sine konfirmanter fra Granly, Bjerkely, Ryenberget, Moe og DELK Telemark samlet i Granly kirke til konfirmantlørdag. Temaet var «Jesus». Hvem er Jesus?

[ Les mer ]

Tradisjonsrik julemesse på Granly

Granly menighet følger den lange tradisjonen med julemesser til inntekt for misjonen. Årets julemesse ble arrangert lørdag 17. november og innbrakte nesten 129.000 kroner, en svak nedgang fra i fjor.

[ Les mer ]

Jule-/misjonsmesse i Granly kirke lørdag 17. november

Lørdag 17. november er det igjen klart for den tradisjonsrike jule- og misjonsmessen som arrangeres til inntekt for DELKs misjonsarbeid. Det blir salg av kaker, håndlagede produkter og håndarbeider, og kafeteria og aktiviteter for barna. Messen avsluttes som vanlig med auksjon.

[ Les mer ]

Levende menighetsmusikk

BLI MED på musikkhelgene på Granly! To helger hvert halvår vil vi ha et spesielt musikkopplegg på møtet eller gudstjenesten.

[ Les mer ]

Bibeltime

Tema: Smågrupper- en stor mulighet til vekst og modning.

[ Les mer ]

Konfirmasjon i DELK

Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på DELKs konfirmantopplegg i Granly menighet. Konfirmasjon handler om å la troen få røtter og at du skal oppleve fellesskap med andre som også er døpt og tror på Jesus.

[ Les mer ]

Vårdugnad 8. mai

Tirsdag 8. mai er det dugnad på Granly. Både skolen og menigheten har vårdugnad denne dagen.

[ Les mer ]