Om oss

Hvem er vi?

Granly menighet er en luthersk frikirke på Eik i Tønsberg.

[ Les mer ]

Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker – i alle generasjoner og i alle livsfaser.

[ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.

[ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et styre (MS) med seks valgte medlemmer. Menighetens stab består av en prest, en diakon og en ungdomsarbeider.

[ Les mer ]

Organisering

Granly menighets øverste organ er menighetsmøtet. I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem hos oss.

[ Les mer ]

Vil du engasjere deg?

Det er mange måter å engasjere seg i menigheten på. Det dreier seg både om forbønn, søndagsskoleledere, kirketjenere, kirkekaffe og diverse utvalg.

[ Les mer ]