Diakon ansatt og ny eldste valgt i Granly menighet

Rina B. Husby er nå ansatt som diakon i 30 % stilling. Og etter en lang valgprosess er Arvid Ludvigsen valgt til ny eldste.

 

Vi gleder oss over gode løsninger for begge disse funksjonene. Arvid overtar etter Roar Bjørndal nå i juni, mens Rina starter i sin stilling i august.

Det blir innsettelse for både diakon og eldste på gudstjenesten i Granly kirke søndag 30. juni.

Tekst: Tore Slettvik
Foto: privat

Artikkelen er publisert 12. juni 2019