Diakon i deltidsstilling

DELK Granly menighet i Tønsberg har vedtatt å styrke det diakonale arbeidet i menigheten, og skal ansette diakon i 30 % stilling. Diakonen vil ha en viktig rolle i å videreutvikle menigheten sammen med eldsteråd, menighetsutvalg, diakoniutvalget og andre frivillige medarbeidere.

 

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – DELK – ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca. 3300 medlemmer fordelt på 12 menigheter i Sør-Norge. Granly menighet ble etablert i 1911 og har ca. 600 medlemmer. Menigheten har et aktivt barne- og ungdomsarbeid og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum.

For å styrke det diakonale arbeidet i menigheten er det bestemt å ansette

diakon i 30 % stilling

Diakonen vil ha menighetens prest som nærmeste overordnede og samarbeide tett med eldsterådet som i tillegg til presten består av tre eldste. Menigheten har ungdomsleder i deltidsstilling. Et menighetsutvalg har ansvar for økonomi, eiendom m.m. Mange frivillige er med i et aktivt barne-, ungdoms- og annet menighetsarbeid.

Diakonen vil ha en viktig rolle i å videreutvikle menigheten sammen med eldsteråd, menighetsutvalg, diakoniutvalget og andre frivillige medarbeidere.

Vi ønsker en diakon som
• har relevant utdanning og/eller erfaring
• er glad i mennesker og ser den enkeltes behov
• både kan arbeide selvstendig og skape godt samarbeid
• er opptatt av menighetsbygging, evangelisering og misjon
• har evne til å skape gode relasjoner innad i menigheten og ut mot andre

Sentrale arbeidsoppgaver kan være:
• bidra i menighetens diakonale arbeid
• besøkstjeneste og sorgarbeid
• konfirmantarbeid
• være med og videreutvikle barne-, ungdoms- og familiearbeid
• delta i noen gudstjenester
• utadrettet diakonal virksomhet

Instruks for stillingen utarbeides i samarbeid med den som ansettes. Diakonen er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han/hun innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet; se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er ønskelig at diakonen er bosatt i eller bosetter seg i nærliggende område. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt prest Peter Johansen, telefon 959 62 654.

Søknad sendes innen 15. mai til peter.johansen@delk.no

Artikkelen er publisert 13. april 2019.