Diakoni

Diakoni er en viktig del av menighetens arbeid.

På Granly har vi en egen diakonigruppe som arrangerer eldretreff og julemiddager. Gruppa driver også besøkstjeneste og drar gjerne på hjemmebesøk. Diakoniet arrangerer også bussturer, ofte sammen med diakoniutvalget i Slagen menighet, Den norske kirke.

Eldretreff våren 2015 er:

– 11.02.

– 11.03.

– 15.04

– 02.06. Busstur: (påmelding)

Samlingene holdes på personalrommet på Granly skole

 

Kontaktperson for Diakoni.