Diakoni

Diakoni er en viktig del av menighetens arbeid.

På Granly har vi en egen diakonigruppe som arrangerer treff for «vi over 60» og julemiddager. Gruppa driver også besøkstjeneste og drar gjerne på hjemmebesøk. Diakoniet arrangerer også bussturer, ofte sammen med diakoniutvalget i Slagen menighet, Den norske kirke.

Diakonen vår, Rina B. Husby, er en viktig del av dette arbeidet.

Se kontaktinfo her.