Elektronisk utleiekalender!

Det er nå opprettet en elektronisk kalender for bruk og utleie av menighetens lokaler, kirken, gymsalen og Granlystuene.

Alle arrangementer/samlinger skal registreres i kalenderen – utenom møter og gudstjenester på søndager.  Det betyr bønnesamlinger, kveldsgudstjenester, diakoni-samlinger, fredagsklubben, komitemøter mv i menighetens regi må bookes i kalenderen – i tillegg til private arrangementer.

Stuene kan leies av personer tilknytta Granly menighet og ansatte på Granly skole. Alle som bruker kirken og  Granlystuene må følge gjeldende smittevernregler.

For reservasjon ta kontakt med menighetssekretær Helene Rustan, tlf 974 67 121 (gjerne SMS), eller epost.

Ønsket informasjon: Navn og telefonnummer til kontaktperson, hva slags arrangement det er; type møte eller om det er privat, samt start- og slutt-tidspunkt.

Publisert 25.mai 2021