Menighetsbidrag og skattefradrag for gaver

Selv om både skole og menighet mottar offentlig støtte, er vi avhengig av frivillige gaver til drift og investeringer

Menighetsmøtet på Granly har fra 2017 vedtatt en ny ordning ved at gaver til menigheten gis som menighetsbidrag. Gavene gir rett til skattefradrag for hver enkelt giver. For 2018 kan alle som betaler skatt få fradrag i inntekten for inntil kr 40.000 i gaver til frivillige organisasjoner, og vil da få reduksjon i skatt med 23 % av beløpet. De som betaler menighetsbidrag vil få fradrag i skattegrunnlaget, og beløpene vil bli innberettet til Skatteetaten på samme måte som gaver til misjon, prestelønn og kirkefornyelse/nytt orgel i Granly

For å få skattefradrag for menighetsbidrag må det opprettes enten:

● Avtalegiro hvor det avtales fast beløp hver måned/kvartal/halvår/år. Slike avtaler opprettes via DELKs hjemmesider på //delk.no/gaver

● Enkeltgaver med KID-nummer: KID-nr får dere ved henvendelse til DELKs hovedkontor, e-post: vsg@delk.no eller telefon 33 35 93 53. Det er samme KID-nr som skal brukes til samme formål hver gang for hver enkelt giver

 

Gaver til prestenes lønn – og til andre formål (misjon, kirkebygg mv)

Disse gavene gir også rett til skattefradrag. Det må opprettes egne avtaler – enten som Avtalegiro eller Enkeltgaver med KID-nummer (som for menighetsbidrag)

 

Gaver uten rett til skattefradrag

Det er fortsatt mulig å gi gaver til Granly menighet på konto 2400.23.80478 som før, og da bør gaven merkes ”Gave til Granly menighet” – men gir ikke rett til skattefradrag. Ofringer og kollekter i kirken til ulike formål fortsetter som før – men uten skattefradrag

 

Hva brukes menighetsbidraget til:

Menighetsbidrag til Granly menighet brukes dels til kirkens drift, vedlikehold og investeringer, lønn til ansatte (bl.a. ungdomsleder, vaskehjelp, konfirmantleder) og som tilskudd til Granly skole. For 2018 har vi satt opp et budsjett basert på kr 800.000 i menighetsbidrag og kr 600.000 som er vår andel av kostnader til prestetjenesten mv til hovedkontoret. Vi håper dere også tenker på om gaven dere ønsker å gi kan ”økes” med skattefordelen på 23%. Av hensyn til likviditeten i regnskapet ønsker vi at innbetalingene kommer tidlig i året eller med faste beløp gjennom hele året.

De fleste menighetene i DELK har nå gått over til en slik ordning med menighetsbidrag som også gir rett til skattefradrag for gavene. Vi viser til DELKs hjemmesider (delk.no) hvor dere finner ytterligere informasjon om formål i de ulike menighetene og hvilke ordninger som kan benyttes.

Menighetsutvalget i Granly menighet

Oktober 2018