Menighetsbidrag og skattefradrag for gaver

Selv om både skole og menighet mottar offentlig støtte, er vi avhengig av frivillige gaver til drift og investeringer

Menighetsmøtet på Granly har fra 2017 vedtatt en ny ordning ved at gaver til menigheten gis som menighetsbidrag. Gavene gir rett til skattefradrag for hver enkelt giver. For 2020 kan alle som betaler skatt få fradrag i inntekten for inntil kr 50.000 i gaver til frivillige organisasjoner, og vil da få reduksjon i skatt med 22 % av beløpet. De som betaler menighetsbidrag vil få fradrag i skattegrunnlaget, og beløpene vil bli innberettet til Skatteetaten på samme måte som gaver til misjon, prestelønn og kirkefornyelse/nytt orgel i Granly

1)  Avtalegiro eller enkeltgaver med KID-nummer

Avtalegiro

Dette er fast trekk hver mnd/kvartal/år; du registrerer selv via delk.no/gaver. Dette gir forutsigbarhet for menigheten og er enkelt for giverne. Det kan gis til f.eks. følgende formål:

 • Menighetsbidrag Granly menighet
 • Prestetjenesten i DELK
 • Misjon i DELK
 • Granlystuene (gjelder også gaver til orgel og tidligere kirkefornyelse)

 

Enkeltgaver med KID-nummer

Dette er de samme formål som over, og du må selv inn i nettbanken og registrere gaven hver gang.  KID-nr. får du ved henvendelse til Venke S. Gjelstad på DELKs kontor, tlf: 33 35 93 53/464 67 042, e-post: vsg@delk.no .

Det er ett KID-nummer for hvert formål, og samme KID-nr. brukes hver gang til samme formål.  Uansett gaveformål skal bankkonto nr. 3000 24 91210 brukes.

Se mer informasjon på DELKs nettsider: delk.no/gaver

 

2)  Gaver som gis på Vipps

Velg DELKs skattefradragsordning eller kode 574554. Let nedover på listen som kommer opp, og finn det du ønsker å støtte, f.eks.

 • Misjonsarbeid  
 • Prestetjenesten
 • Granly menighet kirkestuer  
 • Menighetsbidrag >  Menighetsbidrag Granly

Hvis du har opprettet en skattefradragsordning, får du skattefradrag for Vipps-gaver.

I år (2020) kan hver person få skattefradrag for inntil 50.000 kr – og skattefradraget er 22% for alle som betaler inntektsskatt. Det betyr at hvis du gir f.eks 10.000 kr i gave, får du 2.200 kr lavere skatt på skatteoppgjøret. Dette er en av statens måter å støtte drift av menigheter på!

 

3)  Kollekter/ofringer/andre gaver – som ikke gir rett til skattefradrag

 • Gaver som gis på Vipps til Granly menighet (kode 11545)
 • Gaver som gis på alteret eller andre kollekter i kirken
 • Gaver som gis via bankterminal i kirkegangen (til Granly menighets konto)
 • Andre gaver til Granly menighets konto 2400 23 80478

Hvis du lurer på noe eller ønsker hjelp med dette, ta kontakt med en av oss i MU.

 

Hva brukes menighetsbidraget til:

Menighetsbidrag til Granly menighet brukes dels til kirkens drift, vedlikehold og investeringer, lønn til ansatte (bl.a. ungdomsleder, vaskehjelp, konfirmantleder). Vi håper dere også tenker på om gaven dere ønsker å gi kan ”økes” med skattefordelen på 22%. Av hensyn til likviditeten i regnskapet ønsker vi at innbetalingene kommer tidlig i året eller med faste beløp gjennom hele året.

Tusen takk til dere alle for gaver, tjenestevillighet og forbønn!

Menighetsutvalget i Granly menighet.

Februar 2020