Gudstjeneste 23. august

Søndag 23. august kl. 11.00 inviterer vi til gudstjeneste med nattverd ved Peter Johansen.

Etter gudstjenesten kan opptak sees her:

Søndagsskolen starter opp igjen etter ferien.

Det blir forbønn for personalet ved Granly skole og takkoffer til skolen. Gaven kan gis på Vipps 11545 eller kontonummer 2400 23 80478. Merk gaven med «Granly skole».

Velkommen!