Gudstjeneste søndag 15. november

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste ved Fred Arve Fahre søndag kl. 11.00 – i kirken og på nett!

Dessverre har vi nå bare lov til å ha 50 personer til stede. Vi må derfor ha påmelding. Send SMS (eventuelt ring) til Rina B. Husby på telefon 926 57 641.

Gudstjenesten sendes også på nett, i Facebook-gruppen «Granly menighet – info om hva som skjer». Alle som ber om det kan bli medlem der.

Søndag for forfulgte markeres under gudstjenesten.

Søndagsskolen møter direkte i Granlystuene.

Takkoffer til Åpne Dører. Gaven kan gis på Vipps 11545 eller kontonummer 2400 23 80478.

Rett etter gudstjenesten blir det et kort menighetsmøte i kirken (sendes ikke på nett). Der skal vi behandle et forslag om lavere (enn normalt 50 %) deltakerkrav ved eldstevalget.

Det blir anledning til å avgi stemme ved eldstevalget denne søndagen og de to neste søndagene.