Gullkonfirmant-fest 23. september

Menigheten på Granly hadde gleden av å invitere konfirmantene  fra Sandefjord og Tønsberg som blei konfirmert for femti år siden til en fest. Konfirmasjonen var i Mo kirke i Sandefjord.

Etter gudstjeneste søndag 23. september møtte 12 av 18 av konfirmanter til middag i allrommet. Ledsagere var også invitert, så i alt var det 21 personer. Diakoniutvalget sto for servering av middag med dessert, men innholdet i festen sørget deltakerne selv for.

 

Presten for dagen Rolf Eknes var også med under middagen og hadde en humørfylt tale og orientering om menigheten nå.

 

Det blei mange fine taler, visning av bilder og konfirmantkort, mye «husker du» og litt om hvordan livet var nå.   Idet hele tatt virket det som stemningen var god! Vi har fått flere tilbakemeldinger som bekrefter det. Det hele blei avrundet med kaffe og kaker før avslutning ved 19-tiden.