Høytidsgudstjeneste 1. pinsedag med påfølgende nattverd

Vi inviterer til høytidsgudstjeneste ved Peter Johansen kl. 11 for inntil 50 personer i kirken og ubegrenset antall på nett:)

Påmelding til Rina diakon på pm, tlf (gjerne SMS) eller e-post. 92657641 / Rina.husby@delk.no – innen lørdag kl. 18.00. Det blir også søndagsskole for inntil 20 barn. De som skal dit, går rett inn i Granlystuene (døra nærmest Eikveien). Påmelding til søndagsskolen er også til Rina.

Gudstjenesten blir også streamet direkte, i Facebook-gruppa «Granly menighet – info om hva som skjer!».

Det blir nattverd rett etter gudstjenesten, i to omganger. Første omgang er for de som er i kirken og blir straks etter at ordinær gudstjeneste er avsluttet,  andre omgang er kl. 13.00.

Takkofferet går til prestetjenesten. Det kan gis på Vipps 11545 eller kontonummer 2400 23 80478. På https://granlymenighet.no/gaver/ finner du flere måter å gi gave på, både med og uten skattefradrag.