Huset for alle folkeslag

Misjonsarbeidet blant det jødiske folk i Øst-Europa og Israel. Morten Kravik medvirker.
19. jan. kl 19. På allrommet på Granly Skole.

Tema: Huset for alle folkeslag

  • Misjonsarbeidet blant det jødiskefolk i Øst-Europa og Israel
  • Misjonsbutikken (og nettbutikken) ”Tabita” med velgjørende produkt for de fleste. (betalingsterminal tilgjengelig)
  • Turinformasjon Israel april 2017
  • Mulighet for å støtte misjonsprosjektene

 

  • Inviter gjerne andre du kjenner til møtet !

 

Fakta

Hvor: Allrommet, Granly skole, Eik

Når: 19. jan. kl. 19.00

Hvem: Israelmisjonen

v/ Morten Kravik