Et hjem for alle

Vi ønsker at Granly menighet kan være et godt åndelig hjem for mennesker – i alle generasjoner og i alle livsfaser.

Åndelig hjem
Bibelen knytter store løfter til det kristne fellesskapet. I 1. Kor 12, 27 skriver Paulus at dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. En kroppsdel fungerer fordi den er festet til en kropp – en større helhet. Gjennom kroppen kan personen utfolde seg og utføre de oppgavene den vil. Når menigheten er Kristi kropp, betyr det at Kristus virker gjennom den. Vi ønsker å være en slik enhet der Kristus får virke i oss og gjennom oss. På den måten blir menigheten Kristi kropp i verden.

Et hjem er noe personlig og behovet for et godt hjem er helt grunnleggende for alle mennesker. Her oppholder vi oss ofte, og hjemmet er vår trygge havn – i alle aldre og i alle livets faser. På samme måte er det med et åndelig hjem. Gud har kalt oss til å ha et hjem i sin kirke på jorden. En fantastisk gave til oss alle! Her får troen næring gjennom forkynnelse og fellesskap med Guds familie. Her betjener Gud sitt folk ved Ordet og sakramentene, og ved det skapes troen ved Den Hellige Ånd. Menigheten er en forsamling av tilgitte syndere som fullt og helt lever av Guds uendelige nåde i Jesus Kristus. Menigheten skal også være et omsorgsfullt fellesskap der Guds kjærlighet på en særlig måte er i bevegelse – og der nådegavene er i funksjon.

Et verdensvidt oppdrag
Guds menighet strekker seg langt utover vår lille menighet. Vi er glade for å være en del av den verdensvide kirke med alle som tror at eneste vei til himmelen, er ved å tro at Jesus, Guds sønn, har sonet for alle våre synder. De gode nyhetene er vi som kristne kalt til å dele med alle mennesker for at stadig nye kan innlemmes i Guds familie. Misjonsoppdraget er viktig både lokalt og globalt. Menighetens misjonsengasjementet handler både om våre nærområder og om landene der vi har våre utsendinger.

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matteus 28, 18-20)