Informasjon fra interimsstyret for Granly menighet, desember 2017

Nå på slutten av høstsemesteret har det vært mange saker som har handlet om Granly skole. I tillegg har det dreid seg en del om huset i Klippeveien 6.

Samtale med rektor/styreleder, Granly skole

Rektor Eirik Grytnes og leder for skolestyret Egil Husby var invitert til et møte i interimsstyret i november for å snakke om felles utfordringer og gleder når det gjelder skolen, og ellers la oss få høre hva skolen er opptatt av. Vi opplevde at dette var nyttig, og det er noe vi ønsker å fortsette med.

 

Eierskap til Granly skole

Representanter for interimsstyret hadde i november møte med eldsterådet i Bjerkely menighet om eierskap til Granly skole. Det ble enighet om en avtale som medfører at Granly menighet overtar eierskapet til Granly skole uten vederlag fra 01.01.18.  Avtalen innebærer at Bjerkely vil ha rett til en kompensasjon hvis eiendommen selges i løpet av de neste 10 åra.

 

Leieavtale med Granly skole

En arbeidsgruppe fra interimsstyret, skolestyret og økonomiansvarlig på Granly har utarbeidet forslag til leieavtale med en ramme på 20 år mellom Granly menighet og Granly skole.  Leieavtalen skal behandles i interimsstyret og skolestyret.

 

Transport av elever til Granly skole

FEV undertegnet i juni 2017 avtale med Paulsen Buss AS om transport av elever til Bjerkely skole, Granly skole, Moe skole og Kongshaugen Kristelige skole i Larvik.  Avtalen er inngått for 3 år. Paulsen Buss AS sender månedlig faktura på ca kr 199.000 for 74 elever til Granly menighet, og kostnaden dekkes av husleie som Granly menighet får fra skolen.  Dette er fordi skolen ikke har lov til å ha transportkostnader i eget regnskap.  Foreldre betaler en egenandel på kr 300 pr mnd, og i tillegg sendes det krav om refusjon av kostnader til transport til elevenes bostedskommuner.  For høsten 2017 har regnskapsfører sendt faktura på  kr 212.000 til kommunene Tønsberg, Re, Hof, Horten, Holmestrand og Sandefjord.

 

Betaling av skolepenger for DELK-elever

Fra 2018 vil alle DELK-familier med barn på Granly skole få faktura fra skolen på skolepenger for ett barn (halv sats for enslige forsørgere, som tidligere). For å være på trygg grunn mht. skatteregler skal altså skolepenger fra foreldre ikke lenger være med i ordningen om skattefradrag.  Foreldre som har flere enn ett barn på skolen, kan som tidligere velge å betale skolepenger (uten skattefradrag) til skolen for de øvrige barna, eller å betale menighetsbidrag (med skattefradrag) til menigheten.  Skolen fakturerer Granly menighet for differansen, som tidligere.

 

Klippeveien 6

Huset i Klippeveien 6 ble kjøpt i sommer.  Menighetsmøtet 29. oktober vedtok at vi skulle selge huset, men beholde deler av eiendommen.  Huset ble lagt ut for salg for et par uker siden, og noen har vist interesse, men det har ikke kommet noen bud. Det er stille i markedet akkurat nå, så huset legges ut igjen over nyttår.

Takk til alle som har vært med å gjøre en innsats i Klippeveien!

 

Ellers har interimsstyret behandlet en rekke mindre, løpende saker.

 

Menigheten og skolen skal i 2018 ha felles årsmøte onsdag 21. mars.