Kalender

Jan - 2020

29 Jan
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
31 Jan
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Fra 4 kl. Mer informasjon på Facebook.

Feb - 2020

02 Feb
Familiegudstjeneste.
Kl. 11:00
5.s.i Åpenbaringstiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Kirkekaffe!
Offer til Misjon
05 Feb
Vi over 60
Kl. 18:00

05 Feb
Kveldsgudstjeneste med nattverd
Kl. 20:30
Peter Johansen
09 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Svein Minnesjord
Kollekt til Bibelselskapet. Søndagsskole.
12 Feb
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00

14 Feb
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Fra 4. kl. For program se Facebook.
16 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forklarelsesdag
Bertil Andersson
Kirkekaffe!
Offer til Lokalt menighetsarbeid

19 Feb
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
23 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Tale v/Kjetil Baksaas
Offer til Granly skole
24 Feb
Strikkekafe
Kl. 19:00
med misjon og loddsalg.

26 Feb
Onsdagstoppen
Kl. 16:45
Karneval. Pizza og leker
[ Les mer ]
26 Feb
Felleskapskveld
Kl. 19:00
med Slagen menighet i Eik kirken. Program kommer senere.

Mar - 2020

01 Mar
Familiegudstjeneste m/nattverd
Kl. 11:00
1.s.i fastetiden
Prest: Peter Johansen
Kirkesnacks!
Offer til Granly stuene
04 Mar
Kveldsgudstjeneste med nattverd
Kl. 20:30
Peter Johansen
08 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s.i fastetiden
8 kl. deltar. Kirkekaffe!
Offer til Ungdomsarbeidet

11 Mar
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
13 Mar
Fredagsklubben
Kl. 19:00
For program se Facebook.

15 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s.i fastetiden
Tale v/Rina Husby
Søndagsskole.
Offer til Kontaktkafeen
18 Mar
Menighetens og skolens årsmøte/generalforsamling
Kl. 19:00
20 Mar
Ordet og Israel
Kl. 19:00
Møte hos Reidun Grytnes

22 Mar
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Peter Johansen
Småskolens dag i kirken. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til Granly skole
23 Mar
Strikkekafe
Kl. 19:00
med misjon og loddsalg.
25 Mar
Onsdagstoppen
Kl. 16:45
Påskeverksted
[ Les mer ]

25 Mar
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
29 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i fastetiden
Tale v/Eirik Grytnes. Søndagsskole.
Offer til Misjon

Apr - 2020

01 Apr
Vi over 60
Kl. 18:00
15 Apr
Onsdagstoppen
Kl. 16:45
Utedag med grilling, natursti og leker
[ Les mer ]