Kalender

Mai - 2020

27 Mai

Kl. 19:00
Årsmøte for menigheten og generalforsamling for skolen.
I kirken og på nett. Se egen info om påmelding etc.
31 Mai
Høytidsgudstjeneste med nattverd 1. pinsedag
Kl. 11:00
Ved Peter Johansen. Begrenset deltakelse i kirken (maks. 50 personer). Sendes også på nett. Egen info om påmelding etc. kommer.
Takkoffer til prestetjenesten.