Kalender

Jan - 2021

20 Jan
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
24 Jan
Gudstjeneste
Kl. 11:00
4.s i Åp.tiden
Peter Johansen
Nattverd. Søndagskole.
Offer til Misjon
27 Jan
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00

30 Jan
DELuKs
Kl. 19:30
For mer info. se Facebook eller Instagram.