Kalender

Jun - 2021

26 Jun
Digitalt St.Hans Stevne
Kl. 11:00
Se egen info
27 Jun
Digitalt St.Hans Stevne
Kl. 11:00
se egen info

Jul - 2021

04 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Arvid Ludvigsen
Offer til Lokalt menighetsarbeid
11 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Bjerkely menighet deltar
Offer til Bondal
18 Jul
Stille kirke
Kl. 11:00

25 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Morten Askjer
I Bjerkely kirke

Aug - 2021

01 Aug
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
v/Peter Johansen
Takkoffer til misjon
08 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Peter Johansen
Offer til Granly skole
15 Aug
Søndagsmøte
Kl. 13:42
Tale v/Kjell Magne Baksaas
Offer til Kontaktkafeen

22 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Peter Johansen
Offer til Lokalt menighetsarbeid
28 Aug
DELuKs-kveld
Kl. 19:30
Se info på FB
29 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Benjamin Andersson

Sep - 2021

01 Sep
Kveldsgudstjeneste
Kl. 20:00
v/Peter Johansen
05 Sep
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
v/Peter Johansen
Offer til Granly skole
Bibler til 3.klasse
06 Sep
Strikkekafé
Kl. 19:00
i Granlystuene

08 Sep
Bønnesamling
Kl. 20:00
11 Sep
DELuKs-kveld
Kl. 19:30
Se info på FB
12 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Kristoffer Krohn Sævre
Offer til Misjon

15 Sep
Vi over 60
Kl. 18:00
Pizzaservering kl 18.00.
Fugleentusiast Knut Grytnes forteller kl 19.00!
15 Sep
Bønnesamling
Kl. 20:00
19 Sep
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11:00
v/Peter Johansen
Offer til lokalt ungdomsarbeid

22 Sep
Bønnesamling
Kl. 20:00
25 Sep
DELKs generalforsamling
Kl. 10:00
i Skauen kirke
25 Sep
DELuKs-kveld
Kl. 19:30
Se info på FB

26 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
v/ Henning Alsaker
Offer til Lokalt menighetsarbeid
29 Sep
Bønnesamling
Kl. 20:00