Kalender

Jul - 2020

05 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale ved utsending til Nord-Afrika.
Offer til Misjon
12 Jul
Fellesgudstjeneste på Berkely
Kl. 11:00
6.s.i treenighetstiden
Morten Askjer
Offer til Ungdomsarbeidet
19 Jul
Stille kirke
Kl. 11:00
7.s.i. treenighetstiden

26 Jul
Fellesgudstjeneste på Granly, sammen med Bjerkely og Horten
Kl. 11:00
8.s.i treenighetstiden
Jens Bjørnsgård
Takkoffer til Tesfa

Aug - 2020

02 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
9.s.i treenighetstiden
Tale v/Lars Håkon Slette
Offer til Lokalt menighetsarbeid
09 Aug
Gudstjeneste ute ved Granly skole
Kl. 11:00
10.s.i treenighetstiden
Peter Johansen
Offer til Granly skole
16 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
11.s.i treenighetstiden
Tale v/Toril Asp
Offer til Kontaktkafeen

23 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
12.s.i treenighetstiden
Prest: Peter Johansen
Søndagsskole
Offer til Granly skole
28 Aug
Fredagsklubben
Kl. 19:00
fra 4. kl. og oppover. Bowling og pizza på Vallø.
29 Aug
Deluks
Kl. 19:30

30 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13.s.i treenighetstiden
Tale v/Jens Bjørnsgaard. Søndagsskole.
Offer til Bondal

Sep - 2020

02 Sep
Kveldsgudstjeneste med nattverd
Kl. 20:30
Peter Johansen
06 Sep
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
Vingårdss./14.s.i treenighetstiden
Peter Johansen
Soul Kids deltar
Offer til Lokalt menighetsarbeid
09 Sep
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00

11 Sep
Fredagsklubben
Kl. 19:00
fra 4.kl og oppover. Mesternes mester på Granly.
12 Sep
Deluks
Kl. 19:30
13 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
15.s.i treenighetstiden
Tale v/Steinar Harila. Kollekt til Hjelp til Russland. Søndagsskole.

16 Sep
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00
20 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16.s.i treenighetstiden
Tale v/Helge Hollerud (fra Åpne Dører). Kollekt til Åpne Dører. Søndagsskole.
23 Sep
Bønnesamling i kirken
Kl. 20:00

25 Sep
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Refleksløp m/bål og grilling
26 Sep
Deluks
Kl. 19:30
27 Sep
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11:00
17.s.i treenighetstiden
Peter Johansen
Offer til Lokalt menighetsarbeid

Okt - 2020

23 Okt
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Gymsal g gaming på Granly

Nov - 2020

06 Nov
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Lek og konkurransekveld på Misjonshuset
20 Nov
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Meksikansk aften på Granly

Des - 2020

04 Des
Fredagsklubben
Kl. 19:00
Pepperkakehuspyntekonkurranse på Misjonshuset