KIA

Innvandrerarbeidet i Granly menighet

Siden 2004 har vår menighet hatt et aktivt innvandrerarbeid. KIA-arbeidet er et diakonalt tiltak med kontakt til KIA-Norge som DELK er en del av. Virksomheten endrer seg når forutsetninger og muligheter åpnes eller stenges.

Vårt fokus er rettet mot både asylsøkere og de som har fått bosetting. Grunnlaget for arbeidet er bibelens ord om nestekjærlighet og å vise omsorg for fremmede. Hensikten er å hjelpe til at disse får kontakt med kristne – og gode venner som inviterer til kirke og menighetsfelleskap og ellers hjelpe til med integrering. Språk og sosialt fellesskap er viktig for god integrering. Og det er fint å høre bibeltekster lest i kirken på flere språk.

Kirkeskyss fra asylmottak har vært en stor aktivitet. Vi hjelper der vi kan så våre nye venner kommer til kirken.

Hver onsdag gir vi 2 timer norsktrening på Tønsberg Bibliotek. Opplegget er godt besøkt.

En kvinnegruppe møtes jevnlig i hjemmene for sosialt samvær. Mødre tar ofte med barn. En mannsgruppe møtes en gang pr måned til kveldsmat, prat og spill.

To ganger pr år, i juni og desember, arrangerer menigheten KIA-fester. 50 – 60 nye landsmenn kommer til festene sammen med en del fra menigheten. Her får vi smake mat fra mange land.

KIA-arbeidet krever ingen spesielle kvalifikasjoner. Det handler mest om å vise vennlighet og å være villig til å gå i de gjerninger som er lagt foran oss, å vise gjestfrihet og åpne hjemmene våre. Vi erfarer at Herren går med, viser muligheter og gir oss styrke.

KIA-arbeidet er blitt en del av menigheten. Vi har ikke mye komitemøter og kontorarbeid. Men mange tar egne initiativ og deltar aktivt i organiserte oppgaver. Både innvandrere og norske har fått gode venner og menigheten er blitt rikt velsignet i arbeidet.

 

Ønsker du mer informasjon? Her finner du kontaktperson for KIA arbeidet.