Kjetil Gilje blir ny eldste

Søndag 24. januar ble eldstevalget avsluttet, og Kjetil Gilje fikk 90 av totalt 92 innleverte stemmer.

Kjetil har sagt ja til kallet og overtar etter Kjell Magne Baksaas. Dato for overtagelse blir avklart senere.

Kjetil er 47 år, gift og har fire barn. Han bor på Eik og har også vært eldste noen år tidligere.

Menigheten er svært glad for at Kjetil er villig til å gå inn i denne tjenesten nå, og ønsker ham alt godt og Guds velsignelse i tjenesten. La oss omslutte Kjetil og familien i våre bønner.

Postkasseinnlevering av stemmer fungerte bra og valgdeltagelsen var god.

Publisert 26. januar 2021