Konfirmant 2016?

Granly menighet inviterer interesserte til et nytt konfirmantkull.
Konfirmasjonsgudstjenesten er lagt til 8. mai 2016.

Konfirmasjonen er en milepæl i livet. DELK-menighetene i Tønsberg og Nordre Vestfold har felles konfirmantopplegg.  Konfirmantundervisningen er lagt til Granly kirke torsdager rett etter skoletid kl 14.15 – 16.00. Vi starter med litt varm mat, takket være foreldrenes innsats.

Hos oss på Granly har vi et opplegg som består av samlinger på ettermiddagstid hvor vi har undervisning og samtale om viktige temaer i den kristne tro. I løpet av konfirmanttida deltar ungdommene også på en weekend sammen med konfirmantene fra de andre DELK-menighetene på Østlandet. Konfirmantleiren er lagt til januar 2016.

Selve konfirmasjonsgudstjenesten er satt til 8. mai 2016.

Skolens kristendomsundervisning og vår konfirmasjonstid er elementer i menighetens dåpsopplæringsplan. Basisen ligger i Jesu ord fra misjonsbefalingen i Matteus 28, 18-20 og i Johannes evangeliums 3. kapittel hvor Jesus viser oss det nye livets kilde. Vi har som mål med vårt konfirmantopplegg at den enkelte kan komme nærmere Jesus Kristus, få en mer rotfestet tro, tilhørighet i det kristne fellesskapet, og få hjelp til å leve ut troen blant sine medmennesker. Samtale og refleksjon er sentrale elementer i opplegget. Konfirmasjonstiden er viktig og markerer avslutningen på kirkens dåpsopplæring. Slik er dåpen en forutsetning for konfirmasjon.

Tirsdag etter pinse blir det bli gitt informasjon i de aktuelle klassene på Granly skole om konfirmantopplegget 2015/2016.

Samme uke vil det også bli sendt ut brev til foreldre/foresatte med mer informasjon.

For ytterligere spørsmål om innhold og opplegg ta kontakt med presten.