Konfirmantlørdag og konfirmantpresentasjon

Lørdag 1. desember var ca 40 av DELK sine konfirmanter fra Granly, Bjerkely, Ryenberget, Moe og DELK Telemark samlet i Granly kirke til konfirmantlørdag. Temaet var «Jesus». Hvem er Jesus?

For å få et bilde av Jesus leste lederne 178 vers fra evangeliene der Jesus gjør alt fra å velsigne barna, via at han helbreder den ene etter den andre og snakker om seg selv som løsepenge, helt til at han forteller at han ikke kom for fred, men for strid. Hadde Jesus passet godt inn i kirka vår dersom han hadde oppført seg slik det er fortalt om ham i evangeliene?

Konfirmantene rakk dessuten å leke i gymsalen, lære seg en helt nyskrevet lovsang og øve på oppgaver til konfirmantpresentasjonen dagen etter.

Søndag 2. des var Granly- og Bjerkelykonfirmantene samlet til søndagsmøte i Granly kirke til presentasjon. Noen sang og spilte, noen hadde laget tegninger fra Jesus sitt liv som ble presentert på storskjerm, noen leste bibeltekster som hadde gjort inntrykk på dem, noen dramatiserte prekenteksten og enda noen samlet inn takke-offeret.

Og fortsatt klinger utfordringen fra Jesus, for han var så radikal at han både inviterer absolutt alle mennesker til å tro på ham, og forventer at etterfølgerne hans går «all in». Jesus er spesiell, og vil alltid være det.

Av Andreas Johansson

 

Disse går til konfirmant-forberedelser i Granly/Bjerkely 2018 -2019

– Novela Abrha
– Peder Askjer
– Maren Eckhoff
– Johanna Fladberg
– Rahoa Gebremarian
– Ola Theodor Gilje
– Simon Skjeldal Grytnes
– Mina Sveen Horn
– Ingrid Mathea Bjørntvedt Husby
– Jean Robin Johannesen
– Solveig Kalager (var ikke til stede da bildet ble tatt)
– Hanna Sofie Lie
– André Rachlew
– Malin Ruud
– Hanna Saaghus
– Ida Marie Sahlsten
– Halvor Semb
– Henriette Solberg
– Mathea Wolden

Foto: TFR

Artikkelen er publisert 5. desember 2018