Konfirmasjon i DELK

Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på DELKs konfirmantopplegg i Granly menighet. Konfirmasjon handler om å la troen få røtter og at du skal oppleve fellesskap med andre som også er døpt og tror på Jesus.

Hvorfor konfirmasjon? Da Jesus sa at disiplene hans skulle gå ut i hele verden for å verve flere disipler (Matt 28,18-20) så sa han to ting om hva som er en disippel:

1) En som er døpt til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og2) en som lærer å holde alt det Jesus befalte.

Gud vil at også du skal ha evig liv (Joh 3,16).

Konfirmasjon handler om at du skal oppdage hva det betyr å være døpt og hvordan Jesus Kristus (den Salvede) er der for deg.  Konfirmasjon handler om å leve ut den troen du er døpt til. Konfirmasjon handler om å tørre å stille spørsmål om det som er vrient og komplisert i livet og i troen.

Mer informasjon og skjema for påmelding får du ved henvendelse til prest Peter Johansen. Se Kontakt oss.