Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 27. september

Gudstjenesten starter kl. 11.00 og ledes av Peter Johansen. Diakon Rina B. Husby deltar.

Pga. smittevern er det kun plass til konfirmantene og påmeldte familie og gjester, men gudstjenstesten sendes også på Teams.

Takkofferet går til ungdomsarbeidet. Gaven kan gis på Vipps 11545 eller kontonummer 2400 23 80478. Merk gaven med «ungdomsarbeid».