Kontakt oss

Ta kontakt ved å ringe eller send gjerne en epost.

Menighetens e-post adresse er: granly.menighet@delk.no

Menighetens prest, diakon og eldste:

•  Prest, Peter Johansen, epost eller tlf. 959 62 654

•  Diakon, Rina Bjørntvedt Husby, epost eller tlf. 926 57 641

•  Eldste, Arvid Ludvigsen, epost eller tlf. 907 577 67

•  Eldste, Kjell Magne Baksaas, epost eller tlf. 416 10 602

•  Eldste, Tore Slettvik, epost eller tlf. 906 51 958

Menighetsutvalget:

•  Berit Ringsevjen Ludvigsen, leder, epost eller tlf. 408 74 356

•  Beate Vollsnes Ekenes, epost eller tlf. 991 02 135

•  Anders Martin Fon, epost eller tlf. 909 26 758

•  Roar Frøystad, epost eller tlf. 951 82 793

•  Anders Rønningen, epost eller tlf. 942 42 226

Andre viktige kontakter:

•  Kasserer / regnskapsfører, Lisbeth Horn Semb, epost eller tlf. 930 52 837

•  Ungdomsarbeidet i Vestfold / DELuKs, Peter Johansen, epost
eller tlf. 959 62 654

•  Ansvarlig for Søndagsskolen,
Rina Bjørntvedt Husby, epost eller tlf. 926 57 641

•  Onsdagstoppen, Stine Næss Askjer, epost eller tlf. 991 60 560

•  Fredagsklubben, Ester H. Bettum, epost eller tlf. 997 12 468

•  Forbønnstjenesten og bønnesamlinger, Anne Karine Døvik, epost eller  tlf. 900 89 590

•  Sang og musikk, Berit Ringsevjen Ludvigsen, epost eller tlf: 408 74 356 og
Anders Rønningen, epost eller tlf. 942 42 226

•  Tekstlesere, Berit Askjer Lien, epost eller tlf: 986 63 865

•  Vaktmester / kirketjener og lyd: Kjell Lofstad, epost eller tlf: 917 38 815

•  Bevertningskomité, Anne Sofie Askjer, epost eller tlf: 33 36 84 55

•  Kirkeverter, Anne Fevang, epost eller tlf: 473 93 141

•  Kirkeskyss, Karin Horn, epost eller tlf: 33 32 54 66

•  Diakoni, Grete Liland, epost eller tlf: 454 54 923 og diakon Rina B. Husby,
epost eller tlf. 926 57 641

•  Julesalgsmesse, Sissel Bergan, tlf. 478 36 608

•  Misjonsforeningen, Solveig Fredriksen, epost eller tlf. 992 42 886

•  Misjonsutvalg, Stine Næss Askjer, epost eller tlf: 991 60 560

•  KIA-arbeidet, Arvid Ludvigsen, epost eller tlf: 907 57 767

•  Økonomiansvarlig, Roar Frøystad, epost eller tlf. 951 82 793

•  Valgkomité, Thor Henrik Fon, epost eller tlf. 916 21 684

•  Skolestyret, Egil Husby (leder), epost eller tlf. 484 08 968

•  Tjenestebanken, Sissel Bergan, tlf. 478 36 608

Informasjonen er oppdatert 2. september 2019.

Fakta

Klippeveien 1, Lofts-Eik, 3122 Tønsberg

E-post granly.menighet@delk.no

Kontonummer 2400.23.80478

Postadresse Postboks 70, 3109 Lofts-Eik