Kontakt oss

Ta kontakt ved å ringe eller send gjerne en epost.

Menighetens e-post adresse er: granly.menighet@delk.no

Menighetsstyret:

•  Berit Ringsevjen Ludvigsen, leder, epost eller tlf. 408 74 356

•  Roar Frøystad, nestleder, epost eller tlf. 951 82 793

•  Beate Vollsnes Ekenes, epost eller tlf. 991 02 135

•  Trygve Mørken, epost eller tlf. 982 33 204

•  Anders Rønningen, epost eller tlf. 942 42 226

•  Kjetil Gilje, epost eller tlf. 404 14 293

Menighetens prest, diakon, menighetssekretær og eldste:

•  Prest, Peter Johansen, epost eller tlf. 959 62 654

•  Diakon, Rina Bjørntvedt Husby, epost eller tlf. 926 57 641

•  Menighetssekretær, Helene R. Rustan, epost eller tlf. 974 67 121

•  Eldste, Arvid Ludvigsen, epost eller tlf. 907 577 67

•  Eldste, Kjetil Gilje, epost eller tlf. 404 14 293

•  Eldste, Tore Slettvik, epost eller tlf. 906 51 958

Andre viktige kontakter: 

•  Kasserer / regnskapsfører, Lisbeth Horn Semb, epost eller tlf. 930 52 837

•  Ungdomsarbeidet DELuKs, Benjamin Andersson, epost eller tlf. 400 95 811

•  Ansvarlig for Søndagsskolen,
Rina Bjørntvedt Husby, epost eller tlf. 926 57 641

•  Fredagsklubben, Rina Bjørntvedt Husby, epost eller tlf. 926 57 641

•  Forbønnstjenesten, Anne Karine Døvik, epost eller  tlf. 900 89 590

• Bønnesamlinger, Karine og Svein Minnesjord, epost eller  tlf. 957 28 082

•  Sang og musikk, Berit Ringsevjen Ludvigsen, epost eller tlf: 408 74 356 og
Anders Rønningen, epost eller tlf. 942 42 226

•  Vaktmester / kirketjener og lyd: Kjell Lofstad, epost eller tlf: 917 38 815

•  Bevertningskomité, Egil Fevang, epost eller tlf: 412 73 082

•  Kirkeverter, Venke Gjelstad, epost eller tlf: 464 67 042

•  Kirkeskyss, Tore Slettvik (inntil videre), epost eller 906 51 958

•  Diakoni, Grete Liland, epost eller tlf: 454 54 923 og diakon Rina B. Husby,
epost eller tlf. 926 57 641

•  Julesalgsmesse,

•  Misjonsutvalg, Beate Vollsnes Ekenes, epost eller tlf: 991 02 135

•  KIA-arbeidet, Arvid Ludvigsen, epost eller tlf: 907 57 767

•  Valgkomité, Thor Henrik Fon, epost eller tlf. 916 21 684

•  Skolestyret, Egil Husby (leder), epost eller tlf. 484 08 968

•  Tjenestebanken (for misjon), Sissel Bergan, tlf. 478 36 608

Informasjonen er sist oppdatert 05. oktober 2021

Fakta

Klippeveien 1, Lofts-Eik, 3122 Tønsberg

E-post granly.menighet@delk.no

Kontonummer 2400.23.80478

Postadresse Postboks 70, 3109 Lofts-Eik