Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et styre (MS) med seks valgte medlemmer. Menighetens stab består av en prest, en diakon og en ungdomsarbeider.

De som har det åndelige og praktiske ansvaret for menigheten er Eldsterådet (ER). Det består av menighetens prest og tre eldste som er valgt av menighetens medlemmer.

I Granly menighet har vi prest ansatt i 80 % stilling, en diakon i 30 % stilling og en ungdomsarbeider i 30 % stilling. Ungdomsarbeideren har ulike oppgaver knyttet til menighetens arbeid blant ungdom.

Presten og diakonen har kontor i tilknytning til Granly kirke og er tilgjengelig for samtaler og sjelesorg, syke- og hjemmebesøk.

For de som av ulike grunner ikke kan komme til kirken, kan presten komme og meddele nattverden i hjemmet eller på institusjon.

Se kontaktinformasjon med epost og telefonnummer til ledelse og medarbeidere i Granly menighet.