Levende tro

Jeg er fascinert av Jakobs brev. Det stikker seg litt ut i det nye testamente, og Luther var ikke rent begeistret for det. Men hvis vi studerer det litt nøye vil det kunne gi oss god opplæring. Selv om det noen ganger er til å sette kirkekaffen i vrangstrupen av, hør bare her:

Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død. (Jakobs brev 2, 14-17)

”Hva?! Hva skjedde med frelst av nåde ved tro? Her må det være noe galt!” Dette er kanskje vår første reaksjon når vi leser det Jakob skriver. Men ta det bare med ro. Det Jakob vil ha frem er at det finnes levende tro og død tro. En død tro kan virke from og fin, den kan si de rette tingene og ha de rette meningene. Men den bærer ikke frukt. Da er den død, den er bare teori som ikke får noen konsekvenser. En levende tro gir seg utslag i livet, ja sagt rett ut – i gjerninger. Det er altså ikke slik at jeg blir frelst ved mine gjerninger, men jeg blir frelst ved en levende tro. Eller sagt på en annen måte; når jeg er frelst vokser gjerningene frem som frukt. Derfor får denne teksten oss til å se på oss selv med et kritisk blikk; hvordan står det egentlig til? Kanskje de gjerningene du da ser ikke er de som skulle være der? Kanskje ser du at det er mer synd enn gode gjerninger. Og skulle du kjenne på en sorg over at det slett ikke er som det skulle være med deg er det et godt tegn – for da må du løpe til Jesus. Da sier vi som vi gjør i gudstjenesten: ”Kyrie eleison!” Herre, forbarm deg over meg. Gi meg av din Hellige Ånd, så min tro kan bære frukt.

Det er bare i nærheten til Jesus at troen kan vokse og få næring. Det er bare når vi gir Ånden rom til å arbeide med oss at frukten modnes frem. Da kommer gjerningene – ikke for at vi skal vise dem frem og skryte av dem. Men vi gir dem til Gud i takknemlighet for alt det vi har fått!

Peter R. Johansen

Publisert 9. november 2020