Granly menighet søker en menighetssekretær

Granly menighet søker en menighetssekretær i inntil 50 % stilling med tiltredelse snarest.

Vi leter etter en systematisk og engasjert person som kan arbeide sentralt i
menigheten med informasjonsarbeid, sekretær- og koordineringsoppgaver.
Stillingen knyttes til styret i Granly menighet samt eldsterådet.

Stillingen er nyopprettet, og vi ønsker å utforme arbeidsinstruksen sammen med den som
ansettes. De viktigste arbeidsområdene er:

  • sekretæroppgaver og saksforberedelse for menighetsstyret, og eldsteråd ved behov.
  • informasjonsarbeid, med ansvar for menighetens informasjonskanaler og annonsering.
  • utarbeidelse av kvartalsprogram.
  • administrativt ansvar for booking, utleie og bruk av menighetens lokaler.
  • koordinering i forbindelse med søndagsmøter, gudstjenester og andre
    arrangementer.

Stillingen vil ha fleksibel arbeidstid, men det må påberegnes noe kveldsarbeid. Den som ansettes, må være medlem i DELK. Personlig egnethet vektlegges.


Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes til peter.johansen@delk.no innen 1. mars 2021
Spørsmål kan rettes til:

Peter Johansen – 95962654 – peter.johansen@delk.no

Beate Vollsnes Ekenes – 99102135 – roleken@online.no

Anders Rønningen – 94242226 – ronningenanders@gmail.com